nieuws

Woekerpolis Claim wil betere compensatieregeling SNS Reaal

Archief

Stichting stelt

 

ultimatum aan

 

concern

 

SNS Reaal heeft met de stichting Verliespolis een definitief akkoord bereikt over de nadere uitwerking van de compensatieregeling voor de kosten van beleggingsverzekeringen. Collega-belangenbehartiger Woekerpolis Claim vindt de regeling echter te mager en zint op juridische stappen.

 

Het concern bereikte in maart vorig jaar overeenstemming met beide stichtingen over een tegemoetkoming aan verzekerden met een beleggingspolis. Het nu gesloten akoord heeft betrekking op de zogeheten ‘schrijnende gevallen’.

 

Klanten met een polis die een waarde heeft van meer dan _ 100.000 gaan maximaal 1,5% aan kosten betalen voor het deel boven dat bedrag. Verder zijn afspraken gemaakt over polissen waarbij de risicopremie stijgt naarmate het opgebouwde kapitaal daalt, polissen waarvan de premie tussentijds is aangepast en klanten die de polis gedwongen hebben moeten afkopen. Die laatste groep moet zich zelf bij SNS Reaal melden. Voor hybride producten, die een combinatie kennen van sparen en beleggen, wordt het kostenmaximum bij het spaargedeelte gesteld op 1% per jaar.

 

Volgens het concern komt 40% van de in totaal één miljoen lopende beleggingspolissen in aanmerking voor een compensatie. Daarvoor wordt _ 320 mln uitgetrokken.

 

Stap achteruit

"Met deze afspraken is de overeenkomst op hoofdlijnen, van maart 2009, in lijn gebracht met de afspraken die andere aanbieders van beleggingsverzekeringen recentelijk met de belangenorganisaties hebben gemaakt", zegt SNS-bestuursvoorzitter Ronald Latenstein, die naar aanleiding van de overeenkomst ook gaat kijken naar verbeteringen in het bestaande aanbod van beleggingspolissen.

 

De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) is het niet met Latenstein eens. Volgens WPC is de overeenkomst nadelig voor polishouders die de premie willen verlagen en klanten met een hybride verzekering. De stichting dreigt met juridische stappen als er niet binnen twee weken een nieuwe regeling komt. WPC-voorzitter Jasper van Schaaik noemt het akkoord "een flinke stap achteruit voor veel polishouders". Hij vindt dat de overeenkomst moet aansluiten op eerdere akkoorden met Aegon, Delta Lloyd en Achmea. "Het akkoord tussen Verliespolis en SNS Reaal wijkt hiervan op belangrijke punten af."

 

Zo wordt een andere methode gehanteerd om de compensatie te berekenen en krijgen polishouders die de premie verlagen geen garantie dat zij niet worden gekort op de compensatie. "Hierdoor is het mogelijk dat een klant die in de toekomst zijn premie verlaagt, uiteindelijk méér betaalt dan het afgesproken maximum."

 

Klanten met een polis waarin kan worden gewisseld tussen sparen en beleggen, zijn duurder uit als zij tussentijds meer willen sparen, stelt WPC. "Die worden op hun inleg gekort als de rente ondertussen is gedaald. De kosten van dit product liggen in het akkoord tussen SNS Reaal en Verliespolis hoger dan gebruikelijk is voor dit soort verzekeringen."

 

van de huidige beleggingspolissen verlagen.

Reageer op dit artikel