nieuws

Woekerpolis Claim eist betere compensatie SNS Reaal

Archief

De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) staat niet achter het akkoord dat SNS Reaal heeft gesloten met de stichting Verliespolis. Volgens WPC is de overeenkomst nadelig voor polishouders die de premie willen verlagen en klanten met een hybride verzekering. De stichting dreigt met juridische stappen als er niet binnen twee weken een nieuwe regeling komt.

Woekerpolis Claim eist betere compensatie SNS Reaal

WPC-voorzitter Jasper van Schaaik noemt het akkoord "een flinke stap achteruit voor veel polishouders". Hij vindt dat de overeenkomst moet aansluiten op eerdere akkoorden met Aegon, Delta Lloyd en Achmea. "Het akkoord tussen Verliespolis en SNS Reaal wijkt hiervan op belangrijke punten af."
Zo wordt een andere methode gehanteerd om de compensatie te berekenen en krijgen polishouders die de premie verlagen geen garantie dat zij niet worden gekort op de compensatie. "Hierdoor is het mogelijk dat een klant die in de toekomst zijn premie verlaagt, uiteindelijk méér betaalt dan het afgesproken maximum."
Klanten met een polis waarin kan worden gewisseld tussen sparen en beleggen, zijn duurder uit als zij tussentijds meer willen sparen, stelt WPC. "Die worden op hun inleg gekort als de rente ondertussen is gedaald. De kosten van dit product liggen in het akkoord tussen SNS Reaal en Verliespolis hoger dan gebruikelijk is voor dit soort verzekeringen."

Reageer op dit artikel