nieuws

‘Verzet tegen provisieverbod zinloos’

Archief

De geplande demonstratie in Den Haag van de commissie WFD/WFT tegen onder meer een verbod op provisie zal weinig effect sorteren. Die overtuiging sprak Jurjen Oosterbaan (D&O) tijdens de Federatie-bijeenkomst in de Jaarbeurs uit. “Los van het tijdstip, een dag na het debat in de Tweede Kamer, is het inhoudelijk zinloos.”

‘Verzet tegen provisieverbod zinloos’

Volgens Oosterbaan moet het intermediair zich nu gaan voorbereiden op de nieuwe situatie, die uiterlijk in 2013 ontstaat. "Laat onverlet dat intussen op de problemen moet worden gewezen en oplossingen daarvoor moeten worden aangedragen." Hij wees onder meer op de zorgplicht ("Komt die na het advies bij de aanbieder?"), incassoproblemen, de omrekening naar premies zonder provisie ("Krijgen we een gulden/euro-discussie?"), de beloning op uitvaartpolissen ("Daar gaat geen klant advieskosten voor betalen") en de concurrentiepositie met banken en direct writers.
Volgens Oosterbaan moeten aanbieders de advieskosten ineens kunnen betalen aan adviseurs ("zonder sturing") en daarna gespreid innen bij klanten. Namens het Verbond toonde Leo de Boer zich voorstander van gespreide betaling: "Verzekeraars kunnen de incasso daarvan servicen".
Over betaling aan het intermediair voor uitbesteed werk wordt met onder meer Adfiz nog een discussie gevoerd, aldus De Boer. Na een kritische vraag uit de zaal over nog steeds gehanteerde productie-eisen zei hij dat het Verbond daar nog geen visie over heeft. "Een bepaald minimum lijkt reëel: één post per jaar kan niet uit."

Reageer op dit artikel