nieuws

Verliespolis wil meer actie zien van verzekeraars én tussenpersonen

Archief

98% achterban akkoord met regeling Achmea

 

Verzekeraars en tussenpersonen moeten een actievere houding aannemen naar al hun klanten met een beleggingsverzekering. Producten moeten beter en klanten moeten advies krijgen.

 

Dat is samengevat de mening van de Stichting Verliespolis, een initiatief van de Vereniging Eigen Huis en VEB. "Het mag niet blijven bij alleen het compenseren van polishouders met een woekerpolis voor te veel betaalde kosten", vindt de Stichting. Zo is het aan verzekeraars om actief te werken aan productverbeteringen. Als voorbeelden noemt Verliespolis onder meer de toevoeging van gegarandeerde kapitalen of rendementen, passief beheerde beleggingsfondsen met veel lagere kosten en het toepassen van recente sterftetafels waardoor de overlijdensrisicopremies direct omlaag kunnen.

 

"Niet alleen nieuwe maar ook lopende polissen moeten tussentijds worden verbeterd." De stichting noemt Achmea als voorbeeld waar dat is gelukt. "Contractueel is vastgelegd dat grote groepen klanten bestaande polissen in fasen kunnen omzetten in betere, goedkopere producten."

 

Achmea-akkoord

Ruim 98% van de Achmea-achterban is akkoord met de compensatieregeling die de Stichting WPC (Woekerpolis Claim) heeft gesloten met de verzekeraar. "Dit zijn de polishouders bij een grote verzekeraar die het langst hebben moeten wachten op een regeling", aldus voorzitter Jasper van Schaaik van WPC.

 

Volgens Van Schaaik was de respons op de enquête met bijna 81% zeer hoog: 12.870 donateurs met een polis bij Achmea of een van haar maatschappijen hebben er aan meegedaan. Van hen stemden tweehonderd mensen tegen de regeling. WPC richt zich nu op de uitvoering van de regeling, die ongeveer 800.000 polissen omvat van de labels Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Avéro, RoZeker en Twenteleven.

 

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over maximering van de kosten en een ongelimiteerde pot voor een aanvullende compensatie voor schrijnende gevallen. Daarnaast verplicht Achmea zich om klanten met een beleggingsverzekering de mogelijkheid te bieden om kosteloos over te stappen naar een goedkoper product. Binnen een paar maanden doet Achmea aan alle klanten die daarvoor in aanmerking komen een persoonlijk compensatievoorstel.

 

Reageer op dit artikel