nieuws

‘Top van ING en Aegon ook onder beloningsregime’

Archief

ING en Aegon hebben minister De Jager van Financiën laten weten dat ook de ‘topholdings’ van beide staatssteun ontvangende concerns onder het beloningsregime van de op handen zijnde Code Verzekeraars zullen vallen. “Er is derhalve geen sprake van een uitzonderingspositie voor Aegon en ING”, meldt de bewindsman in antwoord op Kamervragen van Elly Blanksma (CDA).

‘Top van ING en Aegon ook onder beloningsregime’

De Jager is verheugd dat verzekeraars deze stappen hebben aangekondigd en verwacht dat de Code Verzekeraars op korte termijn tot stand zal komen, inclusief maximering van de variabele beloning op 100% van het vaste salaris.
De minister memoreerde in zijn beantwoording van de vragen van Blanksma ook nog aan het debat over de regeringsverklaring, toen de motie Roemer over dezelfde problematiek met algemene stemmen werd aangenomen. De Kamer vindt dat de Code Verzekeraars niet wettelijk kan worden vastgelegd zonder dat deze aansluit op de aanbevelingen van de commissie De Wit. De Jager laat echter in het midden of hij de motie Roemer zal uitvoeren en of zijn ministerie de code zal toetsen aan de aanbevelingen van de commissie.

Reageer op dit artikel