nieuws

Strafblad mag grond tot weigering blijven

Archief

Verzekeraars mogen mensen met een strafblad blijven weigeren te verzekeren. Dat heeft de minister van Veiligheid en Justitie geantwoord op Kamervragen van GroenLinks-lid Tofik Dibi. “In veel gevallen is toegang tot een verzekering geen absoluut recht”, aldus de bewindsman.

Strafblad mag grond tot weigering blijven

"Een verzekeraar moet tegen misbruik kunnen optreden en op basis van risicoanalyse een individuele afweging kunnen maken of hij een cliënt al dan niet een verzekering wil aanbieden", zo luidt het antwoord. De minister zegt geen voorstander te zijn van het nemen van aanvullende wettelijke maatregelen.

"De verzekeraar moet in staat zijn een hem aangeboden risico op de verzekerbaarheid te beoordelen. Bij het classificeren van deze risico's is het voor een verzekeraar essentieel om te weten of iemand eerder veroordeeld is voor verzekeringsfraude. Verder speelt een dergelijke risicoanalyse alleen een rol voor zover het een verzekering betreft die betrekking heeft op het misdrijf dat is begaan. Als voorbeeld de ontzegging van de rijbevoegdheid; dat is slechts relevant voor een autoverzekering, maar niet voor een reis- of inboedelpolis. Mede door dit soort afwegingen zal het aantal mensen met een strafblad dat problemen ervaart bij het afsluiten van een verzekering in de praktijk laag zijn."

Exacte cijfers over het aantal personen dat moeilijkheden ondervindt bij het afsluiten van een verzekering zijn niet bekend. Wel geeft het Verbond van Verzekeraars aan dat het om zeer uitzonderlijke gevallen gaat.

Reageer op dit artikel