nieuws

Politie zet streep door demonstratie

Archief

Voorstel verplicht

 

lidmaatschapschap

 

brancheorganisatie

 

De Commissie WFD/WFT heeft de geplande demonstratie in Den Haag moeten afblazen. De opgestelde petitie is wel aan de Vaste Kamercommissie van Financiën overhandigd.

 

"De politie Haaglanden heeft een streep door onze plannen gezet", aldus een teleurgestelde commissievoorzitter Edwin Herdink. Hij had de demonstratie aanvankelijk twee dagen vervroegd naar 24 november, omdat de Tweede Kamer de donderdag daarna zou gaan debatteren over de beloningsregels voor financiële dienstverleners. In verband met de Verzekeringsbranchedag op 24 november, stelde de Commissie WFD/WFT de datum nog bij naar dinsdag 23 november. "Voor die datum gaf de politie in elk geval geen toestemming. Wel mochten we op 26 november komen, maar dan alleen met maximaal 150 man; een grotere groep was niet toegestaan."

 

Los van de vaststelling dat de demonstratie dan al mosterd na de maaltijd zou komen, voorzag Herdink praktische problemen. "Het zou ons in een onmogelijk parket brengen, omdat al vierhonderd bedrijven uit de branche hadden toegezegd te komen met hun personeelsleden. Bij een demonstratie van vijfhonderd mensen of meer moet je als organisatie zelf vijftig begeleiders leveren. Dat was lastig."

 

Brancheorde

De Commissie WFD-WFT hoopt de petitie ook nog aan Financiën-minister Jan Kees de Jager te overhandigen. Het rapport, door Herdink "oplossingsrichting" genoemd, heeft als titel meegekregen ‘Vertrouwen op orde’. In het stuk staan bestuurlijke vernieuwing en het creëren van een gelijk speelveld met banken centraal.

 

De commissieleden Edwin Herdink en Willem van Spronsen pleiten in het rapport voor een personenregister (met diploma’s per adviseur). Tussenpersonen moeten bovendien verplicht zijn aangesloten bij de nieuw op te richten Orde van Financiële Dienstverleners. Deze (publiekrechtelijke) brancheorganisatie moet zorgen voor voorlichting en dienstverlening aan het intermediair, opleidingen en tuchtregels. De AFM hoeft dan niet langer op individuele financiële dienstverleners toe te zien, maar kan zich beperken tot banken, verzekeraars en de Orde.

 

Waarde portefeuille

 

De commissie WFD/WFT sluit in het rapport aan bij de stelling dat beloning uitsluitend een zaak is van een adviseur en zijn cliënt, maar wenst provisie (betaald door de verzekeraar) als beloningsvorm te behouden. Provisie is "onterecht besmet", vindt de commissie, die wijst op de solidariteitsbasis ervan. "Een verbod neemt de oorzaak van de excessen niet weg. Het zal voor vele consumenten de toegang tot onafhankelijk en deskundig advies blokkeren."

 

In de petitie wijst de commissie niet alleen op de belangen van de consument, maar ook op de "verstrekkende gevolgen" voor assurantiebemiddelingsbedrijven. De waarde van portefeuilles komt in gevaar en daarmee de continuïteit van de kantoren alsmede de pensioenvoorziening van de eigenaren, zo stelt de Commissie WFD/WFT.

 

Triest rapport

In zijn petitie verwijst de commissie met enige regelmaat naar het onderzoek dat SEO heeft gedaan in opdracht van het ministerie van Financiën naar de effecten van de nieuwe provisieregels op de advisering en verkoop van complexe financiële producten. Dat SEO-rapport zal van grote invloed zijn op het debat in de Tweede Kamer (donderdag 25 november). In de ogen van het Verbond van Verzekeraars levert SEO "een triest rapport". Dat zei directeur Leo de Boer ten overstaan van vierhonderd bezoekers van een informatiebijeenkomst van de Federatie van Assurantieclubs in de Utrechtse Jaarbeurs.

 

Volgens De Boer laat het SEO-rapport namelijk zien dat regels vooral worden nageleefd, omdat het moet, maar dat van een cultuurverandering nog geen sprake is. De Commissie WFD/WFT vindt echter dat het rapport juist aangeeft dat het intermediair de transparantie- en inducementsregels redelijk goed oppakt en dat het probleem bij de consumenten ligt, "die niets met de gegeven beloningsinformatie doen".

 

Het Verbond van Verzekeraar volhardt evenwel. "Het intermediair moet adviseur zijn van de klant en geen verkoper namens verzekeraars en daar past geen beloning van de fabrikant aan het intermediair bij. Dat is geen modegril maar een principe van onze kant", zo bekrachtigde De Boer het al langer bekende ‘CAR-standpunt’ van de verzekeraars. Hij benadrukte dat niet alleen het intermediair hierdoor wordt geraakt. "Denk aan het ontwikkelen van nettoproducten, aanpassingen van ICT-systemen, incassoperikelen, nieuwe samenwerkingsoverenkomsten, een andere inrichting van de buitendienst, en niet in de laatste plaats het wegvallen van het provisiewapen; verzekeraars zullen zich op kwaliteit, prijs en service moeten gaan onderscheiden. Die cultuuromslag is heel ingrijpend."

 

Productie-eisen

In de evaluatie van de provisieregels stelt SEO vast dat het verbod op bonusprovisies weliswaar werkt, maar dat verzekeraars nog altijd productiequota hanteren: "een minimumdrempel aan zaken die een intermediair bij een aanbieder moet onderbrengen, omdat hij anders zijn aanstellingsovereenkomst kwijtraakt". In dat kader constateert SEO dat het productaanbod van intermediairbedrijven niet verbreedt, maar juist versmalt.

 

Na een kritische vraag hierover uit de Jaarbeurszaal zei De Boer dat het Verbond nog geen uitgesproken visie heeft op de nog steeds door verzekeraars gehanteerde productie-eisen. "Een bepaald minimum lijkt reëel: één post per jaar kan niet uit", was alles wat hij daarover kwijt wilde.

 

Reageer op dit artikel