nieuws

NZa staat weigering zorginkoop door verzekeraars toe

Archief

Verzekeraars mogen weigeren om bepaalde zorg van een ziekenhuis in te kopen, als deze weigering geen publiek belang schaadt en consumenten niet benadeeld worden. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een besluit op verzoek van een ziekenhuis dat had gevraagd een verzekeraar een verplichting op te leggen, omdat die weigerde bepaalde (nieuwe) zorg bij het ziekenhuis in te kopen. 

NZa staat weigering zorginkoop door verzekeraars toe

In de afwijzing wijst de NZa erop dat een verzekeraar op grond van prijs en/of kwaliteitsoverwegingen kan selecteren welke zorg hij inkoopt voor zijn verzekerden. De verzekeraar mag daarbij extra eisen stellen aan de zorg.
De NZa kan pas een verplichting opleggen aan een partij met aanmerkelijke marktmacht als de publieke belangen daarmee gediend zijn. Het gaat dan om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor consumenten. Daarvan is in dit geval geen sprake. De benodigde zorg is in de regio beschikbaar, aldus de NZa.

Reageer op dit artikel