nieuws

NMA waarschuwt voor verstikkende regels en toezicht

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) waarschuwt voor te strakke regulering en toezicht in de financiële sector. “Die moeten geen onnodige drempels opwerpen voor toetreding en uitbreiding op financiële markten.” Bovendien waarschuwt de kartelwaakhond ervoor dat overheidssteun tot een ongelijk speelveld leidt en de markt verstoort. “De NMA krijgt daar signalen van.”

NMA waarschuwt voor verstikkende regels en toezicht

"Steunmaatregelen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgebouwd", vindt de NMA, die er tevens voor pleit de belangen van de Nederlandse Staat in instellingen die steun ontvangen op grotere afstand van de politiek te zetten. Dit staat in het vrijdag gepresenteerde 'Visiedocument Toekomst Financiële Landschap'. De NMA roept daarin beleidsmakers op het belang van gezonde marktwerking niet uit het oog te verliezen wanneer zij hervormingen in de financiële sector doorvoeren. "Naast stabiliteit blijft ook gezonde concurrentie in de financiële sector van cruciaal belang. Dit komt de kwaliteit en de prijs voor de consument ten goede."
De NMA roept marktpartijen op er melding van te doen wanneer zij hinder ondervinden van onduidelijke regels en procedures bij het betreden van de markt of het uitvoeren van hun activiteiten.

Reageer op dit artikel