nieuws

‘Lagere inkomens lenen tot 20% minder met nieuwe NHG-regels’

Archief

De nieuwe normen voor het verstrekken van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) perken met name voor de lagere inkomens de leenmogelijkheden in. Doordat de woonquotes op advies van budgetinstituut Nibud worden verlaagd, is het maximaal te verkrijgen hypotheekbedrag tot 20% lager, zo heeft de Hypotheekshop becijferd.

‘Lagere inkomens lenen tot 20% minder met nieuwe NHG-regels’

Vooral inkomens tot € 24.000 worden geraakt door de nieuwe richtlijn voor het maximaal te besteden bedrag aan hypotheeklasten. Zo kan een tweeverdienershuishouden met inkomens van € 20.000 en € 15.000 dit jaar bij een toetsrente van 5% nog € 163.219 lenen. Volgend jaar wordt dat € 131.894: ruim 19% minder. "Na de afschaffing van de Koopsubsidie worden vooral starters met een lager inkomen opnieuw beperkt in hun financiële mogelijkheden", aldus de keten. Bij hogere inkomens daalt het maximaal te lenen bedrag met 3% tot 5%.
De woonquote daalt voor lage inkomens met meer dan 3%; hogere inkomens mogen grofweg 1% minder van hun inkomen 'verwonen' in 2011.
De nieuwe NHG-normen schrijven tevens voor dat koopsommen voor een woonlastenverzekering niet meer mogen worden meegefinancierd in de hypotheek.

Reageer op dit artikel