nieuws

Lagere inkomens lenen tot 20% minder met nieuwe NHG-norm

Archief

Nibud basis voor

 

vaststellen nieuwe

 

woonquotes

 

De nieuwe normen voor het verstrekken van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) perken met name voor de lagere inkomens de leenmogelijkheden in. Doordat de woonquotes op advies van budgetinstituut Nibud worden verlaagd, is het maximaal te verkrijgen hypotheekbedrag tot 20% lager, zo heeft de Hypotheekshop becijferd.

 

Vooral inkomens tot _ 24.000 worden geraakt door de nieuwe richtlijn voor het maximaal te besteden bedrag aan hypotheeklasten. Zo kan een tweeverdienershuishouden met inkomens van _ 20.000 en _ 15.000 dit jaar bij een toetsrente van 5% nog _ 163.219 lenen. Volgend jaar wordt dat _ 131.894: ruim 19% minder. "Na de afschaffing van de Koopsubsidie worden vooral starters met een lager inkomen opnieuw beperkt in hun financiële mogelijkheden", aldus de keten. Bij hogere inkomens daalt het maximaal te lenen bedrag met 3% tot 5%.

 

De woonquote daalt voor lage inkomens met meer dan 3%; een koper met een toetsinkomen van _ 22.000 mag volgend jaar nog 27,1% van zijn inkomen aan wonen besteden. Dit jaar is dat nog 30,6%. Hogere inkomens mogen grofweg 1% minder van hun inkomen ‘verwonen’ in 2011: de woonquote gaat bijvoorbeeld bij een toetsinkomen van _ 50.000 naar 31,6% (32,8%).

 

Andere wijzigingen

Bijkomende factor is dat de erfpachtcanon vanaf 1 januari niet meer in mindering wordt gebracht op het toetsinkomen, maar wordt opgeteld bij de financieringslast. Is er bijvoorbeeld sprake van een erfpacht van _ 2.000 per jaar, dan gaat het maximaal aan (overige) woonlasten te besteden bedrag bij het inkomen van _ 22.000 omlaag van _ 5.962 naar _ 3.962.

 

De nieuwe NHG-normen schrijven tevens voor dat koopsommen voor een woonlastenverzekering niet meer mogen worden meegefinancierd in de hypotheek.

 

Een bouwkundig rapport is bij de aankoop van een woning van voor 1941 niet meer verplicht. De borgtochtprovisie voor de hypotheekgarantie blijft volgend jaar 0,55% van het hypotheekbedrag.

 

Reageer op dit artikel