nieuws

Kliphuis vervangt Friese bij NN

Archief

Afstoten krijgt

 

pas na volgend

 

jaar zijn beslag

 

ING gaat de verzekeringsactiviteiten in twee delen splitsen en wil deze afzonderlijk naar de beurs brengen. Eén beursgang betreft het verzekeringsbedrijf waarin de Europese activiteiten leidend zullen zijn; de ander betreft voornamelijk de Amerikaanse activiteiten.

 

De afsplitsing van de onderdelen zal volgens bestuursvoorzitter Jan Hommen niet voor 2012 plaatsvinden. Het merk ING zal na de afscheiding gevoerd blijven worden door het achterblijvende bankbedrijf, zo is inmiddels besloten. De verzekeringsactiviteiten zullen dus zeker onder een andere naam worden voortgezet. De scheiding van het bank- en verzekeringsbedrijf is in volle gang: beide onderdelen moeten eind dit jaar volledig zelfstandig opereren. In dat kader staat WestlandUtrecht met ingang van 18 november operationeel en commercieel geheel op eigen benen. Verder heeft Nationale-Nederlanden met ING Bank Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten die erin voorziet dat de ING-banken nog tot 2021 producten van NN zullen blijven verkopen.

 

De splitsing zal ING dit jaar netto zo’n _ 85 mln kosten.

 

Kwartaalcijfers

Operationeel gezien staat het verzekeringsbedrijf van ING er met een resultaat van _ 473 mln over het derde kwartaal wereldwijd goed voor. Veranderende aannames aangaande variabele lijfenteproducten in de Verenigde Staten en Japan gooien echter roet in het eten: die drukken het onderliggend resultaat met _ 356 mln. Verder is nog ruim een half miljard aan goodwill afgeschreven met betrekking tot het Amerikaanse verzekeringsbedrijf, zodat het nettoresultaat eindigt op _ -656 mln.

 

In het derde kwartaal van dit jaar heeft het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING de omzet zien dalen tot _ 1.100 (1.677) mln, terwijl het onderliggend resultaat is afgenomen tot _ 171 (265) mln. De nieuwe productie is eveneens gedaald en bedroeg _ 69 (130) mln. Volgens ING zijn (op Benelux-niveau) een vrijval van voorzieningen in 2009 en eenmalige kosten de belangrijkste oorzaken voor de mindere resultaten. Onder meer het schadebedrijf kreeg te maken met extra kosten als gevolg van de storm in juli en toenemende claims op inkomensverzekeringen. Bovendien kon het pensioenbedrijf de verkoopsuccessen van het derde kwartaal 2009 niet evenaren, al bleef de verkoop in de zakelijke markt op peil, zo stelt ING.

 

Bankbedrijf

Het bankbedrijf heeft in ons land een onderliggend resultaat geboekt van _ 377 (288) mln, onder meer door betere cijfers op de hypotheek- en spaarmarkt. Bovendien waren de marges op hypotheken "enigszins hoger", aldus het concern.

 

In samenhang met het voornemen om de verzekeringstak in twee delen op te knippen, is een aantal veranderingen doorgevoerd in de managementlaag van het concern. De meest in het oog springende is de overstap van NN-directievoorzitter en topman van de Benelux-verzekeringstak Lard Friese (47) naar de directie van het totale verzekeringsbedrijf van ING Groep. Hij wordt daar per 1 januari verantwoordelijk voor de activiteiten in Europa en Azië. In de zogeheten management board Insurance komt ook de Belg Gilbert Van Hassel, die verantwoordelijk wordt voor investmentmanagement.

 

Tom Kliphuis (46) volgt Friese op als topman van NN. Hij leidt nu de verzekeringsdivisie van ING in de regio centraal en rest van Europa (uitgezonderd de Benelux). Hij trad in 1988 in dienst bij NN en werkte de afgelopen twintig jaar bij de verzekeringsbedrijven van ING in Europa, Latijns- en Zuid-Amerika.

 

Friese begon in september 2008 bij NN als opvolger van de eerder dat jaar vertrokken Ludo Wijngaarden. De huidige functie van Kliphuis zal worden overgenomen door David Knibbe, nu directeur Corporate Clients bij NN.

 

Reageer op dit artikel