nieuws

Klimaatverandering leidt voorlopig niet tot meer rampschade

Archief

Door de mens veroorzaakte klimaatverandering zal op korte termijn niet leiden tot meer schade door weergerelateerde natuurrampen als stormen en rivieren die buiten hun oevers treden. Tot die conclusie komt milieudeskundige Laurens Bouwer, die binnenkort op zijn onderzoek zal promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

Klimaatverandering leidt voorlopig niet tot meer rampschade

Hoewel de economische schade van dergelijke rampen in het verleden is toegenomen, is er volgens Bouwer geen bewijs dat door de mens veroorzaakte veranderingen in extreem weer daarvan de hoofdoorzaak zijn. De stijging van schade is namelijk vooral te wijten aan een toename in blootstelling en in waarde van kapitaal. Hierdoor zullen de gevolgen van klimaatverandering naar verwachting de komende decennia klein blijven.
Een andere belangrijke conclusie uit het proefschrift van Bouwer is dat aanpassing door overstromingsbescherming de schadetoename vrijwel geheel kan voorkómen.

Reageer op dit artikel