nieuws

Kamervragen over sturing in autoruitschademarkt

Archief

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) heeft vragen gesteld aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over berichten dat “kleine bedrijven in de autoruitherstelbranche uit de markt worden gedrukt door de grote jongens en de verzekeringsmaatschappijen”.

Kamervragen over sturing in autoruitschademarkt

Aanleiding voor de vragen is een uitzending van Tros Radar over dit onderwerp, eind oktober. Gesthuizen wil van de bewindsman weten wat hij ervan vindt dat "sommige verzekeringsmaatschappijen het herstel van autoruitschade slechts vergoeden als dat herstelwerk is verricht door een door hen uitverkoren bedrijf". En hoe hij een eerdere conclusie van de NMA (namelijk dat verzekeraars gebruik mogen maken van schadesturing omdat verzekerden dan profiteren van inkoopvoordeel) rijmt met de bevindingen van Radar. Die stelde namelijk vast dat de door de verzekeraars geprefereerde grote ruitschadeketens gemiddeld veel hogere tarieven in rekening brengen dan de kleinere bedrijven. "Op welke wijze profiteert de consument hiervan?"
Ten slotte wil het SP-Kamerlid weten of Verhagen de mening deelt dat door de schadesturing bedrijven uit de markt worden gedrukt en wat hij van plan is daartegen te doen.

Reageer op dit artikel