nieuws

Kamer eist inperking bonus van verzekeringstopmannen

Archief

Code Verzekeraars

 

gaat ook gelden

 

voor top holdings

 

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Code Verzekeraars niet in aanmerking te laten komen voor wettelijke verankering, zolang deze niet in overeenstemming is met de aanbevelingen van de ‘Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel’ (de commissie De Wit).

 

Een motie van deze strekking, ondertekend door Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD) en Femke Halsema (GroenLinks), werd aangenomen tijdens het debat over de regeringsverklaring.

 

De indieners van de motie hebben geconstateerd dat de Code Verzekeraars die momenteel wordt opgesteld "zodanig wordt vormgegeven dat deze niet geldt voor de topholding van enkele grote verzekeraars zoals Aegon en ING, maar slechts voor enkele dochtermaatschappijen". Dat zou indruisen tegen de aanbevelingen van de commissie De Wit (aanscherping van de beloningsregels en limitering van bonussen tot maximaal 100% van het vaste salaris) en "op zo’n moment komt een wettelijke regeling nadrukkelijk in beeld", klinkt het enigszins dreigend.

 

Conformeren

In een reactie wijst het Verbond van Verzekeraars erop dat de Code Banken, die model staat voor de op handen zijnde Gedragscode Verzekeraars, "ook de toepassing van de gedragscode voor topholdings beschrijft. Alle verzekeraars zullen zich ook hieraan conformeren. De beloningsparagraaf zal in de nieuwe gedragscode in de ledenvergadering worden bekrachtigd."

 

Emile Roemer is blij dat zijn motie kennelijk effect heeft gesorteerd: "Het is goed dat de Kamer zijn tanden laat zien en niet langer de smoesjes van de financiële sector accepteert", reageert hij op de website van de SP.

 

Reageer op dit artikel