nieuws

Hypotheekmarkt op weg naar lichte groei

Archief

Vooral de zomer zorgt voor een hogere omzet   De afzet van woninghypotheken heeft in september de groei kunnen vasthouden, zij het dat de plus een stuk minder is dan de 17% van augustus: met € 5,6 (5,3) mld is de omzet nog altijd ruim 5,5% hoger dan een jaar eerder. Het aantal ingeschreven hypotheken, in augustus nog […]

Vooral de zomer zorgt voor een hogere omzet
 
De afzet van woninghypotheken heeft in september de groei kunnen vasthouden, zij het dat de plus een stuk minder is dan de 17% van augustus: met € 5,6 (5,3) mld is de omzet nog altijd ruim 5,5% hoger dan een jaar eerder. Het aantal ingeschreven hypotheken, in augustus nog met 7% gegroeid, is in september enkele procenten lager dan twaalf maanden ervoor.
 
De milde hypotheekzomer heeft ervoor gezorgd dat de totale omzet over de eerste negen maanden van dit jaar ruim € 1,5 mld hoger is uitgekomen dan in dezelfde periode van 2009. De productie bedraagt € 49,0 (47,4) mld, een stijging van zo'n 3%. Het derde kwartaal levert met € 17,9 (16,8) mld de grootste bijdrage aan de omzetgroei. Het aantal nieuw ingeschreven leningen blijft echter achter bij vorig jaar: na drie kwartalen staat de teller op ruim 189.000 (194.000) hypotheken, een min van ruim 2,5% ten opzichte van 2009.
 
De banken lijken dit jaar af te stevenen op een vergroting van hun toch al imposante marktaandeel. Na negen maanden hebben zij meer dan 65% van de markt in handen, tegen 62,5% over de eerste drie kwartalen van vorig jaar.
 
Hun productie is gestegen tot € 32,0 (29,6) mld. De verzekeraars en pensioenfondsen verliezen het meest: zij staan op 14%, tegen nog 18% vorig jaar en krimpen tot € 6,9 (8,6) mld. Ook de hypotheekbanken en bouwfondsen geven terrein prijs: zij hebben nog iets meer dan 12% (14,5%)van de markt in handen, goed voor een bedrag aan ingeschreven hypotheken van € 5,9 (6,9) mld.
 
De buitenlandse partijen komen dit jaar voorzichtig terug: zij verdubbelen hun belang tot 1,2% en doen hetzelfde met de productie, die groeit tot € 0,6 (0,3) mld.
 
De markt voor consumptief krediet is ondertussen weer wat gekrompen, na een kleine groei in augustus. Vergeleken met september 2009 is minder uitgeleend, terwijl de aflossingen zijn toegenomen.
 
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vast-goed in Nederland en deze bijhoudt in open-bare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptiefkredietcijfers zijn afkomstig van het CBS.
 

Hypotheken en consumptief krediet
  2009 2009 2010 2010 trend trend
  jan-dec. sep. aug. sep. in % t.o.v. sep. 2009
Hypotheken (bedragen in € mld)            
Nieuw ingeschreven woninghypotheken 65,96 5,27 5,74 5,56 -3,2 5,6
w.v. genomen door:            
hypotheekbanken en bouwfondsen 9,15 0,76 0,67 0,58 -12,8 -23,6
verzekeraars en pensioenfondsen 11,65 0,96 0,87 0,86 -0,6 -9,8
banken 41,40 3,19 3,70 3,65 -1,3 14,6
andere rechtspersonen 2,27 0,21 0,37 0,34 -6,6 66,2
particulieren 0,90 0,07 0,07 0,07 -1,1 9,0
buitenland 0,59 0,08 0,06 0,04 -29,7 -47,0
             
Hypotheken (in aantallen)            
Nieuw ingeschreven woninghypotheken 268.401 21.566 21.661 20.974 -3,2 -2,7
w.v. genomen door:            
hypotheekbanken en bouwfondsen 39.452 3.204 2.375 2.064 -13,1 -35,6
verzekeraars en pensioenfondsen 50.364 4.085 3.583 3.499 -2,3 -14,3
banken 158.065 12.286 13.112 12.957 -1,2 5,5
andere rechtspersonen 12.446 1.211 2.008 1.859 -7,4 53,5
particulieren 5.143 375 404 438 8,4 16,8
buitenland 2.931 405 179 157 -12,3 -61,2
             
  2009 2009 2010 2010 trend trend
  jan.-dec. sep. aug. sep. in % t.o.v. sep. 2009
Consumptief krediet (bedragen in € mld)            
Debiteurensaldo begin periode 18,00 18,10 17,57 17,59 3,0 -2,8
Netto verstrekt krediet 9,69 0,80 0,89 0,78 -9,6 -3,2
Rente en kosten 1,70 0,14 0,13 0,13 7,0 -8,0
Aflossingen 11,50 0,93 1,00 0,93 -7,3 0,5
Debiteurensaldo eind periode 17,89 18,12 17,59 17,56 3,0 -3,1
Reageer op dit artikel