nieuws

‘Geen postcodediscriminatie in Utrecht’

Archief

GfK constateert

 

geen uitsluiting

 

van hele buurten

 

Verzekeraars sluiten allochtonen of inwoners van achterstandswijken niet vaker dan gemiddeld uit voor een verzekering. Ook hebben zij niet vaker problemen over ingediende claims.

 

Dit concludeert onderzoeksbureau GfK na een vergelijkend onderzoek in twee Utrechtse wijken: Kanaleneiland en de middenstandswijk Rivierenbuurt. Opdrachtgevers waren het Instituut voor Assurantie en Maatschappij en het Verbond van Verzekeraars.

 

Aanleiding voor het onderzoek in de Domstad waren berichten in de media, mei vorig jaar, dat verzekeraars klanten woonachtig in bepaalde postcodegebieden stelselmatig weigeren. Met name ING zou dit tot beleid hebben gemaakt. Bewoners van bepaalde risicowijken konden hier niet terecht voor het sluiten van brand- en inboedelverzekeringen, meldde het AD.

 

Dit werd toen direct bevestigd door de woordvoerders van zowel ING als het Verbond van Verzekeraars. "Wij wijzen niet af op basis van individuele personen, maar op basis van risico", aldus ING-woordvoerder Marc Smulders, die ook nog stelde dat het ING vrij staat om potentiële klanten te weigeren. Dit werd beaamd door Paul Koopman van het Verbond.

 

Risicopand

De hele discussie was destijds aanleiding voor Kamervragen en een onderzoek door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op verzoek van de minister van Financiën. De CBG heeft toen geen aanwijzingen kunnen vinden voor structurele discriminatie bij het afsluiten van woonverzekeringen. "Naar eigen zeggen toetst de ING alleen of een pand in de directe omgeving van een risicopand staat. Bovendien worden nooit gehele buurten uitgesloten. Na deze omgevingtoets kan een klein aantal mensen geen verzekering afsluiten. Deze groep krijgt een ander type verzekering bij ING aangeboden, aangepast aan de specifieke omstandigheden", aldus de CBG.

 

Internet

Van verzekeraarzijde was er blijkbaar behoefte aan een additioneel onderzoek, dat zich concentreerde op Utrecht en onlangs is afgerond door GfK, met bovengenoemd resultaat.

 

Andere bevindingen zijn dat allochtonen en autochtonen uit de verschillende wijken nagenoeg evenveel belang toekennen aan het bezit van verzekeringen. Autochtonen oriënteren zich vaker via het internet op verzekeringen en sluiten ook vaker via het internet een verzekering af dan allochtonen. Allochtonen kiezen vaker dan autochtonen voor de adviseur. Zowel bij autochtonen als bij allochtonen is er niet direct behoefte aan meer informatie over verzekeringen. Wel vormt taal voor vier op de tien allochtonen een belemmering bij het sluiten van een verzekering.

 

Reageer op dit artikel