nieuws

DNB licht standpunt serviceabonnement toe

Archief

De Nederlandsche Bank heeft vanmorgen op de eigen website een toelichting gepubliceerd over het standpunt ten aanzien van serviceabonnementen. “Als een serviceabonnement van een assurantietussenpersoon voorziet in belangenbehartiging bij schade, dan zal er meestal sprake zijn van een verzekering en zal de tussenpersoon vergunningplichtig zijn volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft)”, aldus de toezichthouder.

DNB licht standpunt serviceabonnement toe

Die conclusie volgt op "een verkenning" die DNB heeft uitgevoerd naar aanleiding van de groeiende populariteit bij tussenpersonen van het aanbieden van zogeheten serviceabonnementen aan hun klanten. "Na deze verkenning blijft DNB zich op het standpunt stellen dat er sprake is van een verzekering zodra het abonnement voorziet in meer dan louter administratieve handelingen bij een toekomstig onzeker voorval."
De toezichthouder laat daarop volgen dat tussenpersonen hun activiteiten zo moeten inrichten dat zij niet vergunningplichtig zijn. "Zo vallen zij niet onder het toezicht van DNB dat dient ter bescherming van de belangen van verzekerden." DNB vervolgt: "In overleg met de AFM en het ministerie van Financiën is de assurantietussenpersonen inmiddels medegedeeld dat er ook mogelijkheden zijn om abonnementen te gebruiken zonder dat er sprake is van een verzekering."
In een reactie stelt Bureau D&O dat betwijfeld moet worden of een abonnement zonder belangenbehartiging voor de consument een zinvol product is. Brancheorganisatie Adfiz zei eerder al zeer teleurgesteld te zijn en noemt de visie van DNB in een persbericht "een bom onder de beloningsvorm abonnementen" en "een miskenning van de rol van de tussenpersoon".

Reageer op dit artikel