nieuws

CZ spant kroon met stijging zorgpremie

Archief

Basispolis wordt

 

gemiddeld ruim

 

9% duurder

 

De basisverzekering wordt komend jaar gemiddeld iets meer dan 9% duurder. De meeste zorgverzekeraars hebben hun premies voor 2011 inmiddels bekendgemaakt; CZ voert de grootste stijging door en rekent ruim 11% meer dan dit jaar. De naturapolis van Ohra is vooralsnog de goedkoopste.

 

Vrijwel alle maatschappijen wijzen naar de overheid als grote veroorzaker van de premieverhogingen: het zorgverzekeringsfonds van de overheid kent een tekort, de zorgkosten zijn gestegen en de solvabiliteitseisen van toezichthouder DNB zijn verhoogd.

 

Bij CZ gaat de basispremie ruim 11% omhoog: de Zorg-op-maatpolis gaat in 2011 per maand _ 104,50 (93,75) kosten; de Zorgkeuzepolis (vrije keuze zorgverlener) komt volgend jaar op _ 107 (96,25). Bij de aanvullende verzekeringen variëren de premiestijgingen van enkele procenten tot 18% voor de gezinnen- en Supertopverzekering.

 

De verhoging van de aanvullende premies is toe te schrijven aan uitbreiding van het vergoedingenpakket, aldus CZ, die met 2,6 miljoen polishouders (exclusief de labels Delta Lloyd en Ohra) de grootste zorgverzekeraar is. Voor de aanvullende polissen wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 18 tot en met 21 jaar en 21 tot en met 30 jaar. Opvallende premieverhogingen zijn er bij de aanvullende verzekering voor gezinnen (van _ 31,20 naar _ 36,90), de Excellent-polis (van _ 85 naar _ 100) en de Supertop-verzekering (van _ 110 naar _ 130).

 

Delta Lloyd en Ohra

CZ is ook risicodrager voor de zorgpolissen van Delta Lloyd en Ohra. Bij die labels is de premiestijging wat minder groot: de Delta Lloyd-polis wordt 8,1% duurder. Naast de restitutiepolis komt Delta Lloyd in 2011 ook met een naturavariant; die gaat _ 95,49 per maand kosten.

 

Naast de bestaande aanvullende polissen introduceert Delta Lloyd nog drie verzekeringen die alleen de meest noodzakelijke dekkingen bieden. De premie voor deze producten varieert van _ 6,75 tot _ 35,95 per maand. Voor de naturapolis en de drie nieuwe aanvullende verzekeringen wordt geen collectiviteitskorting gegeven. De bestaande aanvullende premies variëren van _ 10,95 (was _ 9,95) voor de Start-polis tot _ 99,95 (was _ 89,95) voor de Top-polis.

 

Bij Ohra blijft de stijging van de basispremie net binnen de 10%; met de naturavariant is Ohra de goedkoopste aanbieder van de basisverzekering. Dat komt doordat deze Zorg Compact-polis volledig online wordt beheerd.

 

Zilveren Kruis en Menzis

Behalve CZ passen ook Zilveren Kruis Achmea en Menzis forse premieverhogingen toe van meer dan 10%. De Achmea-dochter schroeft daarnaast de premies voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen met gemiddeld 6% op. De premie voor de goedkoopste aanvullende verzekering blijft gelijk.

 

Menzis noemt naast het overheidsbeleid de toename van chronisch zieken, de technologische vooruitgang en de vergrijzing als redenen voor de stijging. Een aantal vergoedingen die zijn verdwenen uit de basispolis, zijn ondergebracht in de aanvullende verzekeringen. "De stijging van de aanvullende premies hebben wij voor het grootste deel van onze verzekerden beperkt weten te houden. Gezien de economische ontwikkelingen hebben veel gezinnen het namelijk al moeilijk."

 

De goedkoopste aanvullende polis ExtraVerzorgd1 gaat _ 7,45 (7,10) per maand kosten; de premie voor ExtraVerzorgd2 wordt _ 15,80 (15,05).

 

VGZ en Univé

Verzekerden van Univé, VGZ en Trias gaan komend jaar 8,7% meer premie betalen voor hun basispolis. "Om de kostenstijging voor de klanten te beperken, zetten wij bewust in op een lager winstniveau voor 2011", zo melden de drie zorgverzekeraars, die in 2007 fuseerden.

 

Voor de Vrij Polis, de restitutievariant van Univé, gaat een maandpremie gelden van _ 109,75 (103,25): daarmee blijft de premiestijging beperkt tot 6,3%. Desondanks is het de duurste basispolis.

 

De aanvullende zorgpremies gaan bij de drie maatschappijen gemiddeld met 8% omhoog; de meeste aanvullende polissen worden uitgebreid met vergoedingen voor de anticonceptiepil, tandheelkunde voor jongeren van 18 tot 22 jaar en de rollator: dekkingen die uit de basispolis zijn geschrapt.

 

22 jaar in de aanvullende polis opgenomen. Zorgpremies 2011 maandpremie in euro’s stijging Ohra (natura) 95,00 6,1% Delta Lloyd (natura) 95,49 n.v.t. IZZ 97,32 6,0% DSW 99,50 10,6% Stad Holland 101,50 9,7% VGZ 102,58 8,7% Trias 104,25 8,7% CZ (natura) 104,50 11,5% Menzis 104,75 10,6% Salland 104,75 8,3% ONVZ 104,86 9,2% Univé (natura) 105,75 8,7% Azivo 105,75 10,4% Ohra (restitutie) 105,75 9,6% Delta Lloyd (restitutie) 106,49 8,1% Zilveren Kruis Achmea 106,50 10,4% CZ (restitutie) 107,00 11,2% OZF 107,75 10,2% Univé (restitutie) 109,75 6,3%

Reageer op dit artikel