nieuws

CZ niet op jacht, wel alert

Archief

Integratie

Van der Meeren is tevreden over de prestaties van CZ het afgelopen jaar. "De integratie met Ohra en Delta Lloyd is zonder veel gedoe gegaan. Daar is echt een formidabele prestatie geleverd. We hebben ook geconstateerd dat de schaalvoordelen van CZ direct gewerkt hebben voor zowel Ohra als Delta Lloyd." De technische resultaten van CZ zijn goed. "Gezien onze totale omzet gaat het om marginale bedragen, maar een gezonde bedrijfsvoering is absoluut noodzaak. Overigens is de forse plus in het technisch resultaat mede te danken aan een nacalculatie uit het zorgverzekeringsfonds. Daar heb je al jaren recht op en opeens is het er dan", zegt Van der Meeren. Volgens hem mag het technisch resultaat op termijn nooit verlieslatend zijn. "Je moet met je business de continuïteit garanderen. Dat kan niet als je technisch resultaat verlieslatend blijft."
 
Druk opvoeren
Dat de premieomzet is toegenomen is volgens hem ook logisch. "De premies stijgen, dus ook onze omzet. Dat zal voor 2011 eenzelfde beeld laten zien." CZ verhoogt voor 2011 de premies met 11%. Dat is in verhouding met de rest van de branche wat hoger. "Maar kijkend naar het brutobedrag van _ 104,50 voor onze naturaverzekering zitten we op een mooi gemiddelde. Vorig jaar waren we gewoon te goedkoop", meent Van der Meeren. "Je ziet nu al dat de premieverschillen tussen de verzekeraars kleiner zijn dan vorig jaar. We voeren allemaal hetzelfde basisproduct en proberen een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering te hanteren. Maar die efficiënte bedrijfsvoering maakt maar ongeveer 4% uit van het premievolume. Wij willen dat percentage wel verder verlagen. Doel is de zorgkosten omlaag te krijgen en de druk bij de zorgverleners op te voeren", aldus Van der Meeren.
 
Buitenwereld
Volgens Van der Meeren heeft CZ een taak in de buitenwereld en dat is dusdanig handelen dat het een positieve uitwerking heeft op de premie. "Het blijft lastig vaststellen hoe dat uitwerkt in de onderlinge competitie. Maar zo streven wij er nadrukkelijk naar om ziekenhuizen efficiënter te laten werken. Wij hebben een hausse aan publiciteit over ons heen gekregen, omdat we ziekenhuizen uitsloten in verband met borstkankeroperaties. In Den Haag hebben we daar wel de handen voor op elkaar gekregen. Wij steken onze nek uit en halen de kolen voor de andere zorgverzekeraars uit het vuur wat dit betreft. Zorgverzekeraars Nederland heeft ons document op het gebied van bariatrie (wetenschap van de medische begeleiding van de toeneming en vermindering van lichaamsgewicht, red.) volledig overgenomen en wij willen dit jaarlijks voor drie aandoeningen gaan doen. De eerste drie die binnen ZN-verband volgen zijn nierdialyse, Parkinson en dikkedarmkanker. Als CZ zullen we daar bovenop ook nog met meer aandoeningen komen waarbij we voor onze inkoop de lat hoger leggen. Wij willen dat kennis geconcentreerd wordt. Voer je bijvoorbeeld bij bariatrie per chirurg minder dan vijftig operaties of behandelingen op dat vlak uit, dan word je door ons niet gecontracteerd", aldus een bevlogen Van der Meeren.
 
Regie
Waar Mike Leers, de vorige topman van CZ, nog sprak over een gids in zorgland, streeft Van der Meeren naar een duidelijke regierol voor CZ. "Wij gaan nu inderdaad een forse stap verder en pakken de regie. Dat hebben we nu laten zien met de borstkankeroperaties en dat gaan we voor meer aandoeningen doen. Wij zien overigens al de resultaten van deze aanpak. Zo gaat het ziekenhuis in Boxmeer samenwerken met het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en hoopt op die manier weer een contract van ons te krijgen. Vlissingen verplaatst de borstkankeroperaties naar Goes, waar men meer ervaring heeft. Dat zijn goede ontwikkelingen."
"Natuurlijk hadden wij niet verwacht dat het zonder slag of stoot zou gaan. Maar we hebben gesprekken gevoerd met patiëntenverenigingen en daar krijgen we veel steun van. Doel is de kwaliteit omhoog te brengen en daarmee uiteindelijk de zorgkosten omlaag."
 
Sofasessies
Voor komend zorgseizoen heeft CZ niet al te veel nieuwe plannen. Revolutionaire zorg- en verzuimproducten zullen er nog niet komen in 2011. Wel is de zorgverzekeraar gestart met een campagne onder het midden- en kleinbedrijf over mentaal verzuim. "Dat is gericht op onze collectieve markt, de werkgevers. Daarbij kijken we nadrukkelijk verder dan alleen de zorg. Wij willen de ondernemer helpen bij het inzetbaar houden en maken van zijn personeel. Ten aanzien van de campagne 'mentaal verzuim' is er al veel op de website te vinden. Verder organiseren wij voor werkgevers de zogenaamde 'sofasessies'. Die vinden plaats onder begeleiding van een psycholoog, zijn bedoeld voor een kleinere groep en daarmee willen wij handvatten aanreiken voor kleinere organisaties hoe om te gaan met mentaal verzuim", vertelt Kuijlen.
"Er komen steeds meer oudere werknemers. Daar horen klachten bij. Er is sprake van inzetbaarheidrisico's en we voorzien dat er een fors te kort komt op de arbeidsmarkt. Dus wij willen werkgevers ondersteunen bij het langer en beter inzetbaar houden van werknemers. Daar zullen we steeds meer op gaan focussen. Wij voeren al voor 20.000 werknemers het verzuimmanagement."
CZ heeft geen ambities om zelf risicodrager voor verzuimverzekeringen te worden. "Nee, dat soort producten kopen we in bij Delta Lloyd", zegt Van der Meeren. "Wij willen wel nadrukkelijk innovatieve producten ontwikkelen. Dat is niet alleen een verzekeringsproduct, maar daaraan ook dienstverlening en service gekoppeld."
CZ beziet ook nadrukkelijk of het mogelijk is zorgkosten te ontdubbelen. "Een werkgever maakt bijvoorbeeld kosten voor een bedrijfsfysiotherapeut voor werknemers. Die kosten draagt de werkgever, maar die zou je voor een deel kunnen verhalen bij de zorgverzekeraar van de werknemer. Uiteraard alleen met toestemming van de werknemer. Een alternatief is bijvoorbeeld de zogeheten interventieverzekering voor werkgevers die wij al een paar jaar voeren. De werkgever sluit deze verzekering af voor al zijn werknemers. Is er sprake van interventie, dan betaalt de werkgever dat. Voor 2011 gaan we een naturavariant in de markt zetten. Wij kopen dan de zorg landelijk in bij een aantal ketens rond bepaalde thema's. De werkgever ziet de factuur niet. Wij kopen kwaliteit in en willen daarmee tevens de zorgkosten verlagen."
 
Premie en dekking
Van der Meeren voorziet dat de premie voorlopig nog wel zal stijgen. "De zorgkosten stijgen, dus de premie blijft ook stijgen. Daarbij is de verwachting dat ook het eigen risico zal stijgen. We moeten echt een fundamentele discussie voeren. De basisdekking moet terug naar de essentiële zorg. Alleen dat verzekeren waarvoor je het risico niet kan dragen. De kosten voor een huisarts zijn in principe voor iedereen nog wel te dragen. Natuurlijk zal er discussie over ontstaan, maar je moet in ieder geval ervoor zorgen dat de essentiële zorg voor iedereen financieel toegankelijk blijft. We willen hier geen Amerikaanse toestanden", aldus Van der Meeren. "Het is wel een lastige maatschappelijke discussie", vult Kuijlen aan. "Je wilt de solidariteit in stand houden, maar de individualisering van de maatschappij neemt alleen maar toe."
 
Leefstijl
CZ anticipeert alvast op de mogelijkheid dat per 1 januari 2012 leefstijlinterventie in het basispakket komt. "Leefstijl wordt een thema. Het aantal welvaartsziektes neemt toe en daarmee ook het aantal chronisch zieken, zoals mensen met obesitas.
Ik ben geen voorstander van de eigen-schuld-dikke-bult-polis. Maar we moeten er met z'n allen wel iets aan doen en in de werkgeverscollectiviteiten kunnen we daar wel wat mee. Maar ook dan geldt dat de werknemer mee moet doen", aldus Van der Meeren.
 
Segmenteren
CZ werkt samen met ongeveer achthonderd tussenpersonen. "Daar zitten natuurlijk ook vele kleintjes bij. Wij zullen nadrukkelijk gaan segmenteren naar intermediairs die een eigen visie hebben op bedrijfszorg. Daarbij zullen we, en dat doen we nu al, samenwerken met de grote intermediairs, zoals Aon, Mercer, Schouten Zekerheid, Van Lanschot Chabot en TVM. We zullen saneren in het kleinere segment op basis van kwaliteit en toegevoegde waarde, maar we zien dat er door de marktontwikkelingen al een natuurlijke selectie plaatsvindt."
 
 
Wim van de Meeren (1955) is geboren en getogen in Eindhoven, studeerde Politicologie en is afgestudeerd bestuurskundige. "Ik ben ambtenaar geweest en directeur van verpleeghuizen en ziekenhuizen. Het is heel leuk om nu eens aan de andere kant van de tafel te zitten." Hij vond het een feestje dat hij op zijn 54e nog de overstap naar CZ kon maken. "Ik wil graag meedoen aan het maatschappelijk debat. Ik heb ook wat te melden", aldus Van der Meeren die in zijn vrije tijd fotograaf is en nog wekelijks in de donkere kamer is te vinden.

Reageer op dit artikel