nieuws

Assurantiebelasting later maar wel extra verhoogd

Archief

De geplande verhoging van de assurantiebelasting van 7,5% naar 9,5% wordt niet per 1 januari aanstaande van kracht. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. De verhoging is op verzoek van de verzekeraars uitgesteld tot 1 maart 2011. Het tarief komt om die reden echter 0,2% hoger uit op 9,7%. Voorstellen tot verdere verhoging raadt Weekers af.

Assurantiebelasting later maar wel extra verhoogd

"De branche verwacht uitvoeringsproblemen bij invoering per 1 januari 2011", zo licht Weekers zijn besluit toe. "Hierbij speelt dat eind van dit jaar reeds de premienota’s voor begin 2011 worden opgemaakt en verzonden. Daarom heb ik besloten om de verhoging van de assurantiebelasting op 1 maart 2011 te laten ingaan. Ter dekking wordt de assurantiebelasting met 0,2% extra verhoogd tot 9,7%."
Twee amendementen op het Belastingplan 2011 die voorzien in een verdere verhoging van de assurantiebelasting naar 10,2% raadt Weekers af. Het gaat om verzoeken van de Tweede Kamer om het afschaffen van heffingskortingen voor maatschappelijke en culturele beleggingen en beleggingen in durfkapitaal terug te draaien alsmede om de vraag af te zien van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten en kunstvoorwerpen. "Dat betekent een verschuiving van lasten van bepaalde beleggers naar verzekeringnemers", zo antwoordt de staatssecretaris op het eerste verzoek. "Daarnaast wordt op deze manier de lastenverzwaring afgewenteld van een bepaalde groep personen die ervoor kiest een bepaalde culturele activiteit te bezoeken of kunst te kopen naar gebruikers van bepaalde verzekeringsproducten. De amendementen worden derhalve ontraden."

Reageer op dit artikel