nieuws

Adfiz ziet geen perspectief in geldwinkels

Archief

Net als collega-intermediairvereniging OVFD is Adfiz niet enthousiast over het door minister De Jager (Financiën) voorgestelde concept van geldwinkels waar vrijwilligers en studenten consumenten van algemeen financieel advies voorzien. “Wij zien daarin geen enkel perspectief.”

Adfiz ziet geen perspectief in geldwinkels

"Wij erop dat de toenemende regelgeving van de laatste jaren met name is ingegeven door bescherming van de consument. Aan het onafhankelijk intermediair worden zware eisen gesteld en het beloningsstelsel zal op initiatief van Adfiz 'consumentvriendelijker' worden. Het geldwinkel-concept oogt sympathiek. Maar uiteindelijk is het niet in het belang van de klant en in deze fase zelfs contraproductief, dat geldwinkels met vrijwilligers en studenten, die op geen enkele wijze voldoen aan de door de overheid zo nadrukkelijk bepleite deskundigheidseisen, 'advies' geven over 'geldzaken' aan in beginsel elke consument, zoals de minister dat formuleerde."
Als alternatief om advies laagdrempelig te houden, denkt Adfiz aan het beschikbaar stellen van overheidsbudget aan tussenpersonen die hun kantoor extra openstellen
voor eenvoudige financiële vragen. "Wij willen graag met de minister nader spreken om deze gedachte verder uit te werken."

Reageer op dit artikel