nieuws

Voorwaardelijke steun Adfiz voor provisievoorstel

Archief

Adfiz laat de steun voor de recente voorstellen van minister De Jager afhangen van de invulling van de hem geformuleerde randvoorwaarden. Daarnaast wil Adfiz fiscale neutraliteit: bij directe beloning moet helderheid worden geboden over btw, assurantiebelasting en eventuele fiscale aftrekbaarheid.

Voorwaardelijke steun Adfiz voor provisievoorstel

Op de tweede plaats moet de abonnementendiscussie met DNB worden opgelost,vindt Adfiz, ofwel door verandering van de zienswijze van de toezichthouder ofwel door wijziging van de wet.
Randvoorwaarden zijn verder onder andere behoud van provisie voor schade- en zorgverzekeringen, ruimte voor administratieve vergoeding van de aanbieder voor de adviseur, ruimte voor 'meefinancieren' van de klantbeloning in de premie, beter onderscheid voor de consument tussen onafhankelijke en gebonden adviseurs, meer gewicht en betere regulatie voor het dienstverleningsdocument, de mogelijkheid voor de AFM om op te treden tegen excessieve fees, uitbreiding van de bewaarplicht voor adviseurs, verlaging van de administratieve druk door vereenvoudiging van de  regels en ten slotte voldoende tijd voor uitwerking en implementatie.

Reageer op dit artikel