nieuws

Verzekeraar draait op voor onvolledige informatie beleggingspolis

Archief

De Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid heeft een consument in het gelijk gesteld in diens klacht over gebrekkige informatievoorziening omtrent de kosten van een beleggingsverzekering. De verzekeraar moet wegens onvolledige en niet-tijdige informatieverstrekking  € 18.000 betalen.

De klagers hadden in 1999 via een tussenpersoon drie verzekeringen gesloten, waaronder een beleggingspolis met een looptijd van 20 jaar. De polis is in 2007 afgekocht. Verzekerde heeft bij de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid een klacht ingediend vanwege de hoge kosten, die niet vooraf en onvoldoende duidelijk kenbaar zijn gemaakt. In eerste instantie heeft de commissie geoordeeld dat de verzekeraar de door de klant geleden schade moet vergoeden en voorts een niet-bindend advies uitgebracht dat de tussenpersoon € 4.000 aan de klant moet betalen.
Ook in hoger beroep is de consument in het gelijk gesteld. “De Beroepscommissie volgt de Geschillencommissie in haar oordeel dat de consument niet op een heldere wijze in kennis is gesteld over de hoogte van de kosten van de beleggingsverzekering. Door kerninformatie over de hoogte van de kosten alleen in de polisvoorwaarden op te nemen heeft de verzekeraar niet voldaan aan het vereiste met betrekking tot dergelijke kerninformatie. Ook is niet voldaan aan de door verzekeraars te volgen gedragscodes.” De Commissie van Beroep vindt niet dat een deel van de geleden schade voor rekening van de consument dient te komen. “Op de consument rust in beginsel niet de verplichting ontbrekende informatie op te vragen die de verzekeraar uit eigen beweging moet verstrekken.” De verzekeraar moet nu € 18.000 plus wettelijke rente vergoeden aan de verzekerde.

Reageer op dit artikel