nieuws

Verbond zet vraagtekens bij theorie verzekeringsparadox

Archief

Volgens het Verbond van Verzekeraars stemt de praktijk niet overeen met de theorie van de ‘verzekeringsparadox’ van econoom Jeroen Hinloopen. Deze stelt dat verzekeraars er belang bij hebben dat consumenten worden geconfronteerd met hoge schadebedragen, omdat er dan een prikkel blijft bestaan om een verzekering af te sluiten. De theorie dateert uit 2007, maar kwam onlangs weer aan de orde in een uitzending van Tros Radar over autoruitschadesturing.

Verbond zet vraagtekens bij theorie verzekeringsparadox

Volgens het Verbond is het model van Hinloopen een puur theoretische constructie, die alleen werkt onder enkele zeer onwaarschijnlijke aannames. "Zo gaat hij uit van een niet-bestaand verzekeringsproduct, waarbij altijd het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in plaats van het echte schadebedrag. Zijn model maakt geen verschil tussen verzekerde waarde en schadelast en veronderstelt bovendien dat er geen relatie is tussen de premie en de schadelast. Verder onderbouwt hij zijn model met een fictief voorbeeld, dat alleen werkt bij een monopolie en waar consumenten bereid zijn elke prijs te betalen voor hun verzekering. Zelfs de elementaire economische theorie waarin een hogere prijs tot een lagere vraag leidt, wordt door Hinloopen genegeerd", zo reageert het Verbond ferm in de richting van de hoogleraar economie met een CV van vijftien pagina's.

Reageer op dit artikel