nieuws

Verbond: geen uitzondering voor beloningen ING- en Aegon-top

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is bezig met zelfregulering voor het beloningsbeleid van verzekeraars, waarin onder meer de principes uit de Code Banken over een beheerst beloningsbeleid worden opgenomen. “Deze zelfregulering gaat gelden voor alle leden van het Verbond die in Nederland verzekeringsactiviteiten ontplooien. Uitzonderingsposities zijn niet aan de orde.”

Verbond: geen uitzondering voor beloningen ING- en Aegon-top

Het Verbond reageert hiermee op een publicatie in het Financieele Dagblad van maandag, waarin wordt gesteld dat de beloningprincipes uit de Code Banken 'te streng' zouden zijn en dat navolging van die principes de concurrentiepositie van internationaal actieve verzekeraars zou kunnen schaden. Met name verzekeraars Aegon en ING zouden de bonussen voor hun topbestuurders niet vrijwillig op 100% van het vaste salaris willen maximeren, zoals de code voorschrijft. 
Volgens het Verbond zijn de Nederlandse verzekeraars zich zeer bewust van de maatschappelijke discussie rondom beloningen en de verantwoordelijkheid die de branche daarin moet nemen. In de op handen zijnde zelfregulering wordt echter, "evenals dat in de Code Banken is gedaan, wel aangesloten bij nationale, Europese en mondiale standaarden en usances."

Reageer op dit artikel