nieuws

‘Verbod op provisie noodzakelijk’

Archief

Het provisiesysteem is er mede de oorzaak van dat consumenten op advies van hun tussenpersoon niet zelden verkeerde en te dure financiële producten aanschaffen. Dat stelt Fred de Jong, die vanmiddag aan de Universiteit van Amsterdam zijn proefschrift over het marktfalen van tussenpersonen verdedigt. Eén van zijn conclusies is dat een wettelijk verbod op provisie noodzakelijk is, met de nuancering dat dit verbod moet gelden voor “alle complexe, risicovolle financiële producten”.

‘Verbod op provisie noodzakelijk’

De Jong, vorig jaar nog beleidsmedewerker van brancheorganisatie NVA (nu Adfiz), legt een oorzakelijk verband tussen de structuur van de markt – met name de nauwe (financiële) relatie tussen verzekeraars (en banken) en tussenpersonen – en het gedrag van tussenpersonen. De overheid moet het "marktfalen" met wetgeving beperken. De Jong waarschuwt echter dat dit het intermediair in zijn bestaansrecht bedreigt. "De wetgeving is zeer omvangrijk en het toezicht dreigt wat betreft kosten uit de hand te lopen."
Zorgwekkend, want in zijn ogen zijn het juist tussenpersonen die nog grotere risico's op marktfalen beperken. "Anders zouden consumenten namelijk rechtstreeks en zonder inachtneming van het totale aanbod aan financiële producten transacties moeten sluiten met (een beperkt aantal) banken en verzekeraars, die op grotere afstand staan van de consument."

Voor het goed functioneren van de intermediaire markt is in de optiek van De Jong ook bij eenvoudige schadeverzekeringen transparantie van beloning (provisie) onmisbaar. Voorts oppert hij een onafhankelijkheidslabel: "vergelijkbaar met energielabels, ter verduidelijking van de positie van tussenpersonen". De mate van onafhankelijkheid en vooral kwaliteit van intermediairs moet meetbaar worden gemaakt "en een belangrijker onderdeel worden van de beloning", luidt een van de aanbevelingen van De Jong.

Reageer op dit artikel