nieuws

‘Thuiswinkels moeten kredietnormen aanscherpen’

Archief

De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) vindt dat de regels voor kopen op afbetaling moeten worden gelijkgetrokken met de regels voor overige kredietverstrekking. “Dat kan een hoop problemen met het stapelen van krediet voorkomen”, zegt directeur Carel In der Hees. De vereniging voor thuiswinkels NTO voelt daar echter niets voor.

‘Thuiswinkels moeten kredietnormen aanscherpen’

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hanteert verstrekkingsnormen die zijn afgestemd met de AFM. Die normen gelden echter niet voor onder meer verzendhuiskredieten en creditcards. De NTO hanteert wel eigen normen, maar die bieden de consument meer ruimte om te lenen en schrijven geen controle van gegevens voor. In der Hees vindt dat de NTO zich moet conformeren aan de VFN-richtlijnen. "Juist de kleine kredieten verstoren het overzicht van de consument."
De thuiswinkeliers zien echter geen reden om de eigen gedragscode aan te scherpen. "Wij hebben een afspraak met de AFM over hoe wij de open normen voor kredietverstrekking invullen”, zegt Léon Mölenberg, secretaris van de werkgroep Consumentkrediet. "Ten opzichte van de Nibud-norm hanteren wij een stukje extra bestedingsruimte, omdat veel mensen een bepaald noodzakelijk goed alleen kunnen aanschaffen door middel van een krediet. Ik vind het niet vreemd dat wij andere normen hebben dan de VFN en de NVB. Dat zijn kredietverstrekkers, terwijl wij ons specifiek richten op goederenkrediet. Wij zijn in eerste instantie goederenverstrekkers."

Reageer op dit artikel