nieuws

SEO: ‘Cultuur in branche niet werkelijk veranderd’

Archief

Volgens onderzoeksbureau SEO heeft de aanvullende regelgeving in de financiële dienstverlening er niet voor gezorgd dat de klant werkelijk centraal is komen te staan. Mede daarom wil minister De Jager van Financiën meer transparantie en een provisieverbod voor complexe producten.

SEO: ‘Cultuur in branche niet werkelijk veranderd’

"Er is een cultuur in de markt ontstaan die gericht is op het voldoen aan de eisen die door de toezichthouder geformuleerd zijn, om sancties te voorkomen en aansprakelijkheid uit te sluiten. Dat is iets anders dan de door de wetgever en toezichthouder beoogde cultuuromslag in denken en gedrag", schrijft SEO in zijn evaluatie van de provisieregels voor complexe producten. Zo is er nog sprake van 'ontwijkgedrag' door beloningen over te hevelen naar producten die niet onder de provisieregels vallen en hanteren aanbieders nog steeds minimumproductie-eisen. Verder constateert SEO dat de kwaliteit van het advies onder de nieuwe regels nog niet voldoende duidelijk wordt voor de klant.
De minister heeft zich bij zijn voornemen om provisie op complexe producten, inkomensverzekeringen en uitvaartpolissen te verbieden ook laten leiden door de voorstellen van het Verbond van Verzekeraars en Adfiz: "Ik voel mij gesteund deze richting op te gaan door de consensus die in de markt bij aanbieders en tussenpersonen lijkt te ontstaan over hoe deze markt vooruit moet."

Reageer op dit artikel