nieuws

Rabobank beboet voor hypotheekadvies

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Rabobank Nederland twee boetes van in totaal € 150.000 opgelegd wegens hiaten in de hypotheekadvisering. De verwijten betreffen niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen en een acceptatiebeleid dat onvoldoende gericht was op het voorkomen van overkreditering.

Rabobank beboet voor hypotheekadvies

Voor de te ruime acceptatienormen is een boete van € 120.000 opgelegd. Voor aanvragers jonger dan 35 jaar die een mbo-, hbo- of wo-opleiding hebben afgerond, hanteert de Rabobank normen die afwijken van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Daarbij wordt uitgegaan van een verwachte inkomensstijging. "Deze 'explain' is onder meer niet specifiek gericht op de individuele situatie van de consument."
Voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij de consument bij het adviseren van betalingsbeschermingspolissen is een boete van € 30.000 opgelegd. De AFM onderzocht in het eerste deel van 2009 vijftig dossiers bij de lokale banken Bergeijk, De Leijstroom, De Kempen West, Graafschap Noord en Peel Noord.
Dat gebeurde in het kader van een groter onderzoek naar de hypotheekverstrekking door grote banken. "De AFM sluit niet uit dat meerdere instellingen een sanctie opgelegd krijgen. De betreffende instellingen zijn reeds gewezen op de tekortkomingen. Dit heeft geleid tot aanpassingen onder meer in het beleid, waardoor het risico op fouten bij verstrekking en advisering van hypotheken en kredietbeschermingsverzekeringen is verkleind." Volgens de toezichthouder is er geen sprake van systematische schending van het klantbelang.

Reageer op dit artikel