nieuws

Promotie op marktfalen bij assurantietussenpersonen

Archief

Fred de Jong, voormalig beleidsmedewerker van brancheorganisatie NVA (nu Adfiz), is deze week gepromoveerd op onderzoek naar het marktfalen bij assurantietussenpersonen. De Jong pleit voor een provisieverbod, bij complexe producten.

 

De Jong schrijft het "niet altijd optimaal adviseren" van klanten toe aan het provisiesysteem. In zijn analyse is er een oorzakelijk verband tussen de structuur van de markt en het gedrag van tussenpersonen Het "marktfalen", vooral veroorzaakt door de nauwe (financiële) relatie tussen verzekeraars (en banken) en tussenpersonen, scheept consumenten en bedrijven met ongeschikte en/of te dure producten op en dat welvaartsverlies moet de overheid met wetgeving beperken.

 

Beloning op kwaliteit

Die wetgeving is er echter mede de oorzaak van dat het intermediair in zijn bestaansrecht wordt bedreigd. "De wetgeving is zeer omvangrijk, het toezicht dreigt wat betreft kosten uit de hand te lopen en de marktwerking is onvoldoende", constateert De Jong. Zorgwekkend, want in zijn ogen zijn het juist tussenpersonen die het marktfalen beperken. "Anders zouden consumenten namelijk rechtstreeks en zonder inachtneming van het totale aanbod aan financiële producten transacties moeten sluiten met (een beperkt aantal) banken en verzekeraars, die op grotere afstand staan van de consument."

 

Voor het goed functioneren van de intermediaire markt is in de optiek van De Jong ook bij eenvoudige schadeverzekeringen transparantie van beloning (provisie) onmisbaar. Voorts oppert hij een onafhankelijkheidslabel: "vergelijkbaar met de energielabels, ter verduidelijking van de positie van tussenpersonen". De mate van onafhankelijkheid en vooral kwaliteit van intermediairs moet meetbaar worden gemaakt "en een belangrijker onderdeel worden van de beloning", luidt een van de aanbevelingen van De Jong.

 

Reageer op dit artikel