nieuws

Politiek twijfelt aan zelfregulering loon grote concerns

Archief

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Code Verzekeraars niet in aanmerking te laten komen voor wettelijke verankering, zolang deze niet in overeenstemming is met de aanbevelingen van de ‘Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel’ (de commissie De Wit). Een motie van deze strekking, ondertekend door Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD) en Femke Halsema (Groen Links), werd deze week aangenomen tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Politiek twijfelt aan zelfregulering loon grote concerns

De indieners van de motie hebben geconstateerd dat de Code Verzekeraars die momenteel wordt opgesteld "zodanig wordt vormgegeven dat deze niet geldt voor de topholding van enkele grote verzekeraars zoals Aegon en ING, maar slechts voor enkele dochtermaatschappijen". Dat zou indruisen tegen de aanbevelingen van de commissie De Wit en "op zo'n moment komt een wettelijke regeling nadrukkelijk in beeld", klinkt het enigszins dreigend.
In een reactie wijst het Verbond van Verzekeraars erop dat de Code Banken, die model staat voor de op handen zijnde Gedragscode Verzekeraars, "ook de toepassing van de gedragcode voor topholdings beschrijft. Alle verzekeraars zullen zich ook hier aan conformeren. De beloningsparagraaf zal in de nieuwe gedragscode in de ledenvergadering worden bekrachtigd."

Reageer op dit artikel