nieuws

OVFD zet in op gelijk speeldveld

Archief

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OVFD) vreest verstoring van het speelveld tussen adviseurs en bemiddelaars enerzijds en bankadviseurs en direct writers anderzijds. Dat zegt de koepelorganisatie in reactie op de brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer, waarin deze een verbod op provisie bij complexe producten voorstelt.

OVFD zet in op gelijk speeldveld

Aanbieders moeten "echte, volledige nettoproducten" in de markt zetten en "alle kosten transparant maken en specificeren", vindt OVFD. "Een eerlijk en gelijk speelveld betekent dat als een klant wordt geadviseerd door een bankadviseur de hypotheekrente feitelijk hoger moet zijn dan wanneer die klant hetzelfde bankproduct krijgt geadviseerd door een onafhankelijk adviseur."
OVFD houdt vast aan de eis dat intermediairs ook een "adequate, transparante beloning" moeten blijven ontvangen van aanbieders/geldverstrekkers voor werkzaamheden die ze voor hen verrichten. Verder vraagt de koepel zich af welke beloningsmogelijkheden er blijven voor serviceproviders. Een open norm voor passende beloning voor andere beloningsvormen dan provisie vindt OVFD "te vroeg en disproportioneel".
De belangenclub hecht tot slot aan "fiscale waarborgen" veel belang. "Om te voorkomen dat onafhankelijk advies straks veel duurder wordt, omdat adviezen niet langer zijn vrijgesteld maar wellicht onder het btw-tarief komen te vallen, terwijl provisie op dit moment fiscaal aftrekbaar is."

Reageer op dit artikel