nieuws

Onvrede Yarden over voorgenomen provisieverbod bij uitvaartpolissen

Archief

Drempel

In praktische zin vreest Yarden dat er voor consumenten een hoge drempel wordt opgeworpen voor het sluiten van een uitvaartverzekering. "Deze categorie is meer gebaat bij handhaving van het huidige provisiemodel", zegt Yarden-directeur Jan Willem van Holst. "CAR bood de mogelijkheid van beloning van het intermediair door middel van een heldere en transparante opslag op de premie. Deze optie lijkt voor uitvaartverzekeringen volledig te verdwijnen."
 
Yarden, dat zichzelf kenschetst als "jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie", vindt dat "BGFO2 al voldoende voorwaarden voor transparantie biedt". Yarden stelt bovendien dat de meeste uitvaartverzekeraars er zo over denken.
 
AFM verheugd
In tegenstelling tot Yarden is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verheugd over de jongste voorstellen. "Dat zowel adviseurs als verzekeraars zelf tot voorstellen komen die het financieel advies aan de consument kunnen verbeteren, draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector in het algemeen, en in het financieel advies in het bijzonder."
 
De AFM staat ook positief tegenover de voorstellen van Adfiz om te komen tot een verbod op provisies voor complexe financiële producten, waartoe dus niet alleen hypotheken en levensverzekeringen worden gerekend, maar ook uitvaart- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. "De AFM is al langer van mening dat idealiter de adviseur direct wordt betaald door degene in wiens belang het advies wordt gegeven, de consument. Een verbod kan een goede bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van financieel advies aan consumenten. Het versterkt de onafhankelijke positie van de financieel adviseur tegenover de verzekeraars en banken en neemt ongewenste prikkels weg die van invloed kunnen zijn op het advies."
 
Efficiencyvergoeding
De AFM wijst erop dat bij directe betaling door de klant "altijd vooraf overduidelijk duidelijk moet zijn wat een consument betaalt voor advies". Volgens de toezichthouder moet het bij gespreide betaling "voor de klant duidelijk zijn dat er sprake is van een krediet".
 
Ten aanzien van (efficiency)vergoedingen van aanbieders aan de adviseur is de AFM terughoudend. "Voorkomen moet worden dat er via andere wegen alsnog prikkels kunnen worden geïntroduceerd die het advies kunnen beïnvloeden."
 
Eyzenga 
Assurantietussenpersoon Rien Eyzenga, die eerder een enquête hield over CAR en een open brief stuurde aan en een gesprek voerde met het Verbond van Verzekeraars, is juist weer níet blij met de beloningsvoorstellen van intermediairorganisatie Adfiz. Het noemt het verbieden van provisie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen "onlogisch en onwenselijk".
 
"Allereerst maakt de aov voor grote delen van het intermediair een groot deel uit van de jaarlijkse provisiestroom", zo begint de kern van de redenatie van Eyzenga. "De hoeveelheid werkzaamheden op dat terrein blijft doorgaans beperkt, zodat gesteld mag worden dat met name de aov (en vergelijkbare verzekeringsvormen) het tekort aan provisie op andere verzekeringsvormen compenseert. Door de provisie hiervan nu verplicht te vervangen door CAR-gerelateerde beloningsovereenkomsten zal het inkomen bij veel kantoren opnieuw sterk worden verlaagd. En dat terwijl deze wijziging in beloning op geen enkele manier bijdraagt aan verbetering van het niveau van dienstverlening."
 
In de ogen van Eyzenga heeft de aov "geen bijzonder karakter" en is bijzondere behandeling daarom niet op z'n plaats.
 
Hoekstra en Van Eck
"Persoonlijk heb ik ons lidmaatschap per direct opgezegd." Dat zegt Frans Griffioen, directeur van de employee-benefitstak van het Noord-Hollandse intermediairbedrijf Hoekstra en Van Eck, in reactie op de nieuwe beloningsvisie van Adfiz. Volgens Griffioen is de visie ingegeven door sociaal gewenst gedrag en gaan klanten de rekening betalen.
 
Hoekstra en Van Eck is met een jaaromzet van _ 7 mln uit hypotheken, verzekeringen en employee benefits een van grotere intermediairbedrijven van ons land. De opzegging van het Adfiz-lidmaatschap geldt alleen voor de tak employee benefits, zegt Griffioen. "Bij de assurantietak gaat de vlag uit, hier hangt-ie halfstok. Dat verwijt ik Adfiz ook: mijn belangen zijn verkwanseld ten gunste van de schadekantoren."
 
Griffioen vindt dat het "sociaal onwenselijke tegengeluid" te weinig aan de orde komt. Zonder provisie verschraalt in zijn optiek pensioenadvies. "Separate advieskosten zullen door werkgevers worden teruggebracht: óf de informatie aan en begeleiding van werknemers stopt, óf het gaat hun direct geld kosten. Het pensioenbesef gaat hierdoor verwateren."
 
In een open brief beschuldigt Griffioen verzekeraars ervan de kosten in hun producten te verhogen ("de kostenpost provisie is eruit, waardoor er extra ruimte is") en die productkosten nog steeds niet (nominaal) transparant te maken. "Heerlijk, dat je commercieel sterker uit de woekeraffaires kunt komen, terwijl je zelf de hoofdschuldige bent; niet was, want het gaat gewoon verder."

Reageer op dit artikel