nieuws

Noodregeling Ineas omgezet in faillissement

Archief

De rechtbank in Amsterdam heeft het faillissement uitgesproken over de International Insurance Corporation, beter bekend als Ineas. Bij het bedrijf blijven tot 1 december nog tien medewerkers in dienst om lopende zaken af te wikkelen.

Noodregeling Ineas omgezet in faillissement

Op Ineas was sinds eind juni de noodregeling van toepassing omdat het eigen vermogen zwaar negatief was: € -11,7 mln.Curator en voorheen bewindvoerder Marinus Pannevis meldt dat het faillissement "een volgende stap in de afwikkeling" is. "Het doel van de noodregeling is bereikt." Dat doel was de polissen te beëindigen – wat per 1 september is gebeurd – en een oplossing te vinden voor de circa 95.000 polishouders; in ons land werd die gevonden bij Zelf.nl (Reaal), dat de 10.000 verzekerden een aanbod deed om over te stappen en cascoschaden tot de beëindigingsdatum voor zijn rekening wilde nemen.
Pannevis verwacht dat van de nog lopende claims in ieder geval de letselschades volledig betaald kunnen worden. "Van de cascoclaims zal nog een belangrijk stuk vergoed kunnen worden." Desondanks kent de failliete boedel een tekort van € 14 mln. De vestigingen in Amsterdam, Annecy, Keulen en Barcelona worden op korte termijn gesloten.

Reageer op dit artikel