nieuws

‘Maak van provisie verrichtingentarief’

Archief

Aanbieders moeten fonds financieren

 

Provisies bij schadeverzekeringen zouden vervangen moeten worden door vaste tarieven per verrichting. Verwerking van de geldstromen en bijbehorende administratie zou moeten worden uitbesteed aan een nog op te richten fonds.

 

Dat fonds (CareXL genoemd) moet op non-profitbasis gaan werken en eigendom worden van intermediairverzekeraars en tussenpersonen. Vertegenwoordigers van die groeperingen moeten de raad van bestuur vormen, die weer sturing geeft aan de directie.

 

Daarvoor hebben de conceptbedenkers zichzelf in gedachte. Het gaat om drie ondernemers uit de Haagse regio: Robbert Boonk, Boudewijn Roest en Kees Bruin. Laatstgenoemde is eigenaar van intermediairbedrijf Impala Advies en was tot 2004 manager marketinginformatie bij Nationale-Nederlanden. Volgens Bruin is het idee dit voorjaar al besproken met de grote verzekeraars en standsorganisatie Adfiz, maar toen niet omarmd.

 

Bezwaren

Bruin erkent dat er bezwaren kleven aan het concept. Zo moet het verrichtingentarief, afgekeken van de medische wereld, als beloningsvorm wettelijk mogelijk worden gemaakt. Het fonds zal bovendien administratief een omvangrijk karwei worden. De Haagse tussenpersoon is echter van mening dat verzekeraars administratieve besparingen gaan boeken, waardoor zij de kosten van het fonds kunnen betalen.

 

Het verrichtingentarief zou onafhankelijk van maatschappij of hoogte verzekerde som landelijk gelijk moeten zijn en transparant voor klanten: "geen perverse prikkels". "Als verzekeraars daarnaast vergoedingen willen geven voor diensten (zoals overname van administratieve taken, aanbevelen van producten, vergelijken van productvoorwaarden, aanhalen klantrelatie), dan is die vergoeding voor alle intermediairs van die maatschappij gelijk", betogen Bruin en de zijnen.

 

Tussenstap

Het fonds incasseert en betaalt de tarieven, zodat verzekeraars geen rol meer hebben in de uitbetaling van de beloning aan tussenpersonen.

 

Het fonds moet volgens de initiatiefnemers staan voor "het verlengen van de levensduur van het intermediaire beloningssysteem". Het is bedoeld als tussenstap naar andere beloningsvormen dan provisie. CareXL zou op die manier vanzelf aan zijn einde komen, al hoopt het trio bestaansrecht te vinden in "het op commerciële basis andere functies voor de branche vervullen". Daartoe zouden zij in 2014 (of later) het fonds voor _ 1 willen overnemen van de branchepartijen.

 

Reageer op dit artikel