nieuws

Intermediair informeert beter over beloning dan bank

Archief

Uit een onderzoek door de AFM onder 410 consumenten die nog dit jaar een hypotheek afsloten, blijkt dat hypotheekbemiddelaars hun klanten veel beter informeren over hun beloning dan bankmedewerkers doen. De helft van de klanten van het zelfstandige intermediair ontving schriftelijk informatie over de beloning, terwijl dit bij bankklanten maar voor een kwart gold.

Intermediair informeert beter over beloning dan bank

Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat 46% van de bankklanten in het geheel niets te horen kreeg over de beloning. Bij klanten van direct werkende verzekeraars gold dit voor 33%, bij klanten van hypotheekwinkels voor 18% en bij klanten van het intermediair voor 14%. Gemiddeld moest ruim een kwart van alle hypotheekklanten het dit voorjaar doen zonder enige informatie over de beloning van de adviseur.
Het intermediair bracht 31% van de klanten mondeling op de hoogte gebracht van de beloning, tegen 18% bij de bank, 21% bij de hypotheekwinkel en 33% bij direct writers.
Het dienstverleningsdocument vertoont bij veel adviseurs eveneens nog rafels, aldus de AFM. "Ook hier blijkt informatie over de kosten zoals het uurtarief, een indicatie van het aantal uren of de brandbreedtes van de provisies vaak te ontbreken."

Reageer op dit artikel