nieuws

Hypotheekomzet in juli licht gedaald

Archief

Het bedrag aan ingeschreven woninghypotheken is in juli iets lager uitgekomen dan een jaar eerder, nadat het eerste halfjaar voor het eerst in vier jaar tijd weer eens een productiestijging had laten zien. Met € 6,57 (6,68) mld (-1,7%) blijft de omzet echter aardig in de pas met die van juli vorig jaar. Vergeleken met juni plust de hypotheekproductie 9%.

 
De daling zit vooral bij de hypotheekbanken en bouwfondsen (-28%) en de verzekeraars en pensioenfondsen (-22%). Vooral de eerste categorie heeft het moeilijk, afgemeten aan het marktaandeel dat zij in juli 2009 nog hadden: toen ging 16,1% van de productie nog naar de hypotheekbanken en bouwfondsen (partijen als Florius, Obvion en WestlandUtrecht). Nu is het aandeel teruggelopen naar 11,8%. Bij de verzekeraars en pensioenfondsen is de afname minder dramatisch. Zij gaan van 17,9% naar 14,1%; vergeleken met juni (12,3%) is er zelfs een toename van het marktaandeel zichtbaar. De banken (Rabobank, ING, ABN Amro) domineren nog steeds met een belang van 66,5%. Dat is overigens wel wat minder dan de 68,0% van juni.
 
Wat betreft het gemiddeld ingeschreven hypotheekbedrag is bij de hypotheekbanken en bouwfondsen overigens een sterk stijgende trend waarneembaar: bedroeg de gemiddelde inschrijving in juli vorig jaar nog zo'n € 227.000, twaalf maanden later is dat gestegen tot boven de € 281.000: bijna een kwart meer. Ook de buitenlandse partijen zitten een stuk hoger qua verstrekt bedrag: vorig jaar met € 194.000 nog onder de twee ton, maar in juli is gemiddeld zelfs € 310.000 als hypotheek verstrekt. Daarmee lenen de buitenlanders gemiddeld nog meer uit dan de banken, die normaal gesproken de hoogste hypotheken laten inschrijven. Zij komen uit op € 281.000 in juli, tegen € 264.000 een jaar eerder.
 

Hypotheken en consumptief krediet            
  2009 2009 2010 2010 trend trend
  jan-dec. juli juni juli in % t.o.v. juli 2009
Hypotheken (bedragen in € mld)            
Nieuw ingeschreven woninghypotheken 65,96 6,68 6,03 6,57 8,9 -1,7
w.v. genomen door:            
hypotheekbanken en bouwfondsen 9,15 1,08 0,73 0,77 6,7 -28,0
verzekeraars en pensioenfondsen 11,65 1,19 0,74 0,93 25,5 -22,4
banken 41,40 4,09 4,10 4,37 6,5 6,7
andere rechtspersonen 2,27 0,20 0,31 0,34 10,0 73,7
particulieren 0,90 0,09 0,08 0,10 18,0 15,6
buitenland 0,59 0,04 0,07 0,06 -18,0 53,2
             
Hypotheken (in aantallen)            
Nieuw ingeschreven woninghypotheken 268.401 27.077 23.111 24.699 6,9 -8,8
w.v. genomen door:            
hypotheekbanken en bouwfondsen 39.452 4.748 2.624 2.752 4,9 -42,0
verzekeraars en pensioenfondsen 50.364 5.036 3.093 3.774 22,0 -25,1
banken 158.065 15.525 15.058 15.506 3,0 -0,1
andere rechtspersonen 12.446 1.065 1.652 1.982 20,0 86,1
particulieren 5.143 507 432 497 15,0 -2,0
buitenland 2.931 196 252 188 -25,4 -4,1
             
  2009 2009 2010 2010 trend trend
  jan.-dec. juli juni juli in % t.o.v. juli 2009
Consumptief krediet (bedragen in € mld)            
Debiteurensaldo begin periode 18,00 17,964 17,67 17,546 -0,7 -2,3
Netto verstrekt krediet 9,69 0,93 0,77 0,87 13,4 -6,4
Rente en kosten 1,70 0,14 0,13 0,13 -2,3 -7,3
Aflossingen 11,50 0,94 1,02 0,98 -4,4 4,2
Debiteurensaldo eind periode 17,89 18,10 17,55 17,57 0,1 -2,9
Reageer op dit artikel