nieuws

‘Gespreide betaling voor klant blijft cruciaal’

Archief

Bij een beloningsmodel waarin provisie geen rol speelt, is het essentieel dat de consument de mogelijkheid houdt om de beloning voor de adviseur in termijnen te betalen, zo stelt Legal & General-directeur Arno Dolders. “Van cruciaal belang is dat de mogelijkheid blijft bestaan om de afspraak tussen klant en intermediair gespreid te betalen via de premie, die de aanbieder int.”

‘Gespreide betaling voor klant blijft cruciaal’

Volgens Dolders tonen alle onderzoeken aan dat consumenten een sterke voorkeur hebben om de kosten gespreid te betalen. "De adviseur daarentegen maakt op het moment van het advies de meeste kosten. Deze kosten moeten op dat moment ook
worden afgerekend. Het huidige systeem van inning via de premie sluit hierop prima aan."  Zonder gespreide betaling zullen ook welgestelde consumenten minder snel een adviseur benaderen, verwacht Dolders.
Het uitsmeren van de betaling als een consumptief krediet beschouwen, zoals minister De Jager (Financiën) doet, vindt Dolders "hoogst ongelukkig". "Dit leidt tot
extra administratieve lasten en bizarre situaties. En de kosten voor deze rompslomp moeten weer door de klant worden betaald."

Reageer op dit artikel