nieuws

Flexis ziet brood in pensioen

Archief

Pensioenadvisering wordt door menigeen een moeizame toekomst toegedicht. Immers, de eisen verzwaren. André Rog, directeur van adviesbureau Flexis Groep in Zoetermeer, denkt juist garen te spinnen bij deze situatie. "Over vijf jaar behoren we tot de vijf grootste in deze branche." door Dick Spelt

 

Het idee voor het bedrijf Flexis Groep is in de praktijk ontstaan, zegt André Rog. De huidige vier partners van het bedrijf hebben een verleden bij de niet meer bestaande levensverzekeraar Zürich in Den Haag. Naast Rog zelf zijn dat Carlo Martina en Arnold van Herk. Edwin Schop is de enige zonder Zurich-achtergrond; hoewel, hij was als consultant van IG&H indertijd wel bij Zurich betrokken.

 

"Daar heeft hij toen samengewerkt met Carlo", vertelt Rog. "In 1999 is Carlo samen met Arnold en Edwin met Flex Conditions begonnen. Dat was een adviesbureau op het gebied van arbeidsvoorwaarden, vooral gericht op flexibiliserings- en harmonisatietrajecten van arbeidsvoorwaarden."

 

Historie

 

Rog vertrok zelf in 2000 bij Zurich en kocht toen het Amsterdamse pensioenadviesbureau Bouman & Langelaar. "Eind 2003 ben ik weer in contact gekomen met mijn oude collega’s en toen bleek dat onze organisaties heel complementair waren. We besloten in 2004 de bedrijven bij elkaar te voegen."

 

"Binnen het bedrijf treedt Edwin op als juridisch geweten en autoriteit op pensioengebied, Arnold als financiële man en actuarieel expert en Carlo als interne organisator, aanjager van het arbeidsvoorwaardenverhaal en spil als het gaat om overnames. Ikzelf ben degene die onder andere de commerciële contacten met de verzekeraars onderhoudt." Flexis Groep richt zich op advies over arbeidsvoorwaarden, waarbij het zwaartepunt ligt bij de verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

 

Snel gegroeid

 

Na de samenvoeging werd de naam veranderd in Flexis Groep. Flexis Benefits is het beheeronderdeel en bij Flexis Advies zitten de consultants. Flexis Groep maakte in 2004 een vliegende start. "Wij kregen eigenlijk van begin

 

af aan opdrachten van zakelijke klanten die hun arbeidsvoorwaarden wilden

 

laten harmoniseren."

 

De groei kreeg daar bovenop vorm door andere bedrijven en portefeuilles over te nemen. Zo werd in 2005 de employee-benefitsportefeuille van

 

Triodos Assurantiën geïntegreerd,

 

in 2006 volgde het Amsterdamse

 

pensioenadviesbureau De Bruijn en

 

in 2007 het Financieel Informatie Platform, dat inmiddels verzelfstandigd is. Flexis Benefits kocht vervolgens Surplus in Velp, dat toen werd geleid door Noach van Beusekom en Gerrit Jan van Dalen. "Ten slotte heeft Reaal vorig jaar ook nog de EB-portefeuille van het gefailleerde OBP bij ons gestald, terwijl verder de portefeuille van Bonsma en Partner in

 

Joure is overgenomen." Het bedrijf groeide hierdoor in een paar jaar tijd van 7 naar 25 medewerkers.

 

HR-advies

 

"Naast de advisering over arbeidsvoorwaarden – met de nadruk op de verzekerbare kant – houden wij ons bezig met advisering op het gebied van ‘human resources’ en met name de harde kant daarvan", verhaalt Rog. "Met werving, selectie en opleidingen houden wij ons niet bezig. Wat wij wel doen, is advisering over arbeidsrechtelijke onderwerpen rond pensioendossiers en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden bij fusies."

 

"Verder adviseren wij over nieuwe regels, zoals nu de werkkostenregeling. Onze klanten vragen daarover een oordeel en willen graag weten hoe zij dat moeten aanpakken. Onze advisering stopt zo’n beetje bij de collectieve ongevallendekking die zo mondjesmaat wordt meegenomen", zegt Rog. "De hoofdmoot heeft betrekking op pensioen, WIA, WGA, Verzuim en collectieve zorgcontracten. Een bedrijf dat al deze producten afneemt en ons ook nog weet te vinden voor arbeidsvoorwaardenadvies, is voor ons een totaalklant."

 

Uit handen nemen

 

Een belangrijke onderdeel in de dienstverlening van FlexisGroep is "het op orde brengen van zaken", zegt Rog.

 

"Of het nu gaat om harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na fusies of het omzetten van pensioenen, dit soort zaken kunnen wij een bedrijf uit handen nemen. Wij voorzien daarmee in een behoefte, want menig bedrijf heeft een probleem met de pensioenregeling die, zoals wij vaak zeggen, de duurste arbeidsvoorwaarde is, met de minste waardering en het meeste gedoe."

 

Rog vindt dat Flexis Groep zich met die dienstverlening op een iets ander vlak beweegt dan de grote actuariële adviesbureaus. "Die geven advies en stoppen dan. Onze klantengroep, zeg maar de bedrijven met vijftig tot driehonderd

 

medewerkers, kunnen er voor kiezen ons ook het beheer van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden te laten doen. Dit zijn volledig gescheiden trajecten en lopen via Flexis Advies en Flexis Benefits."

 

Vorm van beloning

 

Flexis Benefits’ beheer van pensioenen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden loopt van een full-servicecontract tot "het even meekijken over de schouder van het bedrijf", zegt Rog. Flexis Groep hanteert daarbij diverse vormen van beloning. "Wij hebben zelf een sterke voorkeur om ons te laten belonen door de klant. Maar tijdens de beheerfase heeft de klant de mogelijkheid om de financiering van onze beloning geheel of gedeeltelijk in de premie voor het product te stoppen."

 

"We kunnen alles omrekenen naar uren en de klant heeft de keuze ons te betalen via een abonnement per medewerker, via het tarief van de verzekering of gewoon per uur", zegt hij. "Voor ons als bedrijf is het een groot voordeel dat wij op deze manier kunnen rekenen op een continue inkomensstroom en nooit te lijden hebben gehad onder de beloningsdiscussies die op een gegeven moment overal speelden in de bedrijfstak."

 

Vanaf de start is ervoor gekozen om het systeem van urendeclaratie, dat Flex Conditions hanteerde, ook toe te passen op de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. "Van die beslissing blijken wij nu veel voordeel te hebben. Wij hoeven geen nieuw declaratiesysteem op te zetten."

 

Pensioendesk

 

"Door de combinatie van advies en beheer én beloning door de klant zijn wij in dit segment in zekere zin een vreemde eend in de bijt", stelt Rog. Hij denkt dat Meijers Assurantiën in Amsterdam als bedrijf mogelijk nog het dichtst in de buurt komt. "Die hebben in elk geval de omvang – ze zijn veel groter dan wij – om ook deze diensten te leveren. Efficiënt beheer (van verzekerbare arbeidsvoorwaarden) is inmiddels echt onze kernactiviteit en daarmee zijn we behoorlijk uniek in de branche."

 

Het management van Flexis Groep had bedacht dat er meer mogelijk zou zijn met de knowhow en IT-systemen die Flexis Groep gebruikt voor het beheer. "Zo wilden wij heel graag de naam van het failliete Pensioendesk hebben, omdat wij onder deze naam ons pensioenbeheer ook aan derde partijen wilden aanbieden, bijvoorbeeld aan verzekeraars of aan het gespecialiseerde pen-

 

sioenintermediair. Bovendien is er een toename van zelfstandige pensioenadviseurs, die prima kunnen adviseren maar niets met beheer te maken willen hebben", zegt Rog. "Daarnaast zijn er op het terrein van de pensioenadvisering tussenpersonen die dubben over hun toekomst nu de regelgeving vanaf 2012 wordt aangescherpt."

 

"Na overleg met de curator hebben wij de naam en de goodwill van Pensioendesk overgenomen", zegt Rog. "Ons voornemen was eerst om de franchisenemers van Pensioendesk uitsluitend onze service in de vorm van beheer aan te bieden. Na contact met de voormalige franchisenemers hebben wij echter besloten de ontwikkeling van Pensioendesk-formules voort te zetten, maar dit uit te besteden aan Noach van Beusekom (ex-Surplus), die aangesloten kantoren onder andere juridisch en fiscaal gaat ondersteunen."

 

Gedwongen winkelnering

 

"Wij gaan zelf onder de naam Pen-

 

sioendesk Services het beheer van pensioencontracten aanbieden. Pensioendesk services opereert los van Flexis

 

Benefits en Flexis Advies. Iemand die kiest voor beheer hoeft zeker niet voor advies via Flexis Advies te kiezen. "

 

De nieuwe constructie is 1 september gestart. "Wij hebben al contact met een aantal van de dertig voormalige franchisenemers van Pensioendesk en ICP, maar er is nog geen zicht op het aantal opdrachten dat hieruit kan voortkomen. Duidelijk is wel dat dit een project van lange adem is", aldus Rog.

 

Serviceprovider

 

"Waar wij uiteindelijk naar toe willen is de rol van serviceprovider op dit gebied. Wij beseffen dat dit een beladen woord is, maar onze bedoeling is echt niet om verzekeraars uit te knijpen – zelf hebben wij uitstekende contacten met onze businesspartners – maar om de kosten flink terug te brengen."

 

Rog verwacht dat Pensioendesk Services op dit gebied een markt met heel veel groeipotentie heeft aangeboord. "Ik verwacht dat in dit segment voor ons in 2011 een (extra) omzet van

 

_ 2 mln haalbaar is." Vertaald naar premievolume zou dat een omzet van

 

_ 50 à _ 60 mln betekenen.

 

De omzet wordt behaald binnen drie groepen: verzekeraars die (wettelijk gezien) iets moeten met (rechtstreekse) pensioencontracten, gespecialiseerde pensioenintermediairs en pensioenconsultants die het beheer willen uitbesteden, én de niet in pensioen gespecialiseerde assurantietussenpersonen die wel pensioencontracten in beheer hebben.

 

"Over een periode van drie tot vijf jaar zal er nog maar een beperkt aantal pensioenadviseurs over zijn die aan alle eisen kunnen voldoen en ook nog winstgevend kunnen zijn in hun dienstverlening", schat Rog. "Ik denk dat wij dan een van de vijf grootste partijen zijn in pensioenbeheer."

 

‘Het is echt niet de bedoeling om verzekeraars uit te knijpen’

 

Wij zijn niet voor onszelf begonnen omdat wij zo graag wilden bemiddelen in verzekeringen", zegt Andre Rog (44). "De Flexis Groep is dan ook veel meer een consultancy-bedrijf dan een assurantiekantoor. Wij merken ook vaak dat onze businesspartners moeite hebben ons in een hokje te plaatsen." Rogs wortels liggen vooral in het verzekeringsbedrijf. Hij werkte dertien jaar bij Vita/Zurich waar hij al zijn assurantiediploma’s haalde, inclusief het certificaat Financieel Planner (FFP). Rog woont in Heemstede, is getrouwd en heeft vier kinderen: twee jongens en twee meisjes.

 

Reageer op dit artikel