nieuws

Financiën: in 2013 geen provisie meer op complexe producten

Archief

Cultuur

De band tussen intermediair en aanbieders is nog te sterk, zo vindt de minister. "De adviseur/bemiddelaar opereert te veel in de keten als een 'tussenpersoon' tussen aanbieder en consument. In de huidige praktijk wordt de beloning van een adviseur/bemiddelaar door de aanbieder bepaald. Deze beloning wordt vervolgens via de premiebetaling bij de consument in rekening gebracht. Hiermee is de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening niet voldoende transparant omdat de consument niet daadwerkelijk ervaart dat hij voor de dienstverlening betaalt. Daarmee blijft het voor de adviseur/bemiddelaar mogelijk zowel het belang van de aanbieder als dat van de consument te dienen."
 
Mede daarom wil De Jager dat provisies – behalve voor eenvoudige schadeproducten – verboden worden. Hij stelt wel dat daarbij de werkzaamheden die de adviseur voor een aanbieder verricht, tot een minimum moet worden beperkt. "Uiteindelijk stelt de bereidheid van de consument om te betalen voor dergelijke activiteiten namelijk een grens."
 
Tevens moet de beschikbaarheid en duidelijkheid van het dienstverleningsdocument worden verbeterd, vindt De Jager.
 
Normen voor fees
Omdat beloning op basis van vaste bedragen of uurtarieven niet in alle gevallen passend is, moeten daarvoor aanvullende normen komen. Daarmee moet worden voorkomen dat klanten alsnog buitensporige vergoedingen betalen. De Jager denkt aan een open norm voor andere beloningsvormen dan provisie. "De norm stelt dat adviseurs beloningen in rekening brengen die in een redelijke verhouding staan tot de aard en reikwijdte van de geleverde dienstverlening."
 
Verder wil De Jager de regels voor het bewaren van gegevens voor adviseurs aanscherpen en vindt hij een gelijk speelveld tussen intermediair, bankadviseurs en direct writers ook belangrijk: "Door de invoering van een provisieverbod zal dit onder druk komen te staan." Hij denkt aan aanvullende maatregelen om de toegevoegde waarde van onafhankelijk advies duidelijk te maken. "Overigens zal in het zuiver marktmodel de brutoprijs van producten van direct writers logischerwijs verschillen van de nettoprijzen van producten die via een adviseur/bemiddelaar geadviseerd worden."
 
De Jager gaat voor de uitwerking van zijn plannen in overleg met AFM, consumentenorganisaties en branchepartijen. Begin volgend jaar verwacht de minister een nadere invulling te kunnen geven van de voorstellen. Hij heeft zich bij zijn voornemen om provisie op complexe producten, inkomensverzekeringen en uitvaartpolissen te verbieden ook laten leiden door de voorstellen van het Verbond van Verzekeraars en Adfiz: "Ik voel mij gesteund deze richting op te gaan door de consensus die in de markt bij aanbieders en tussenpersonen lijkt te ontstaan over hoe deze markt vooruit moet."

Reageer op dit artikel