nieuws

Fa-med start met factoring-diensten voor intermediair

Archief

Kernproces

 
Vanaf 1 januari wordt onder de naam Fa-Med Intermediair een nieuw bedrijfsonderdeel actief; dat biedt dezelfde factoringdiensten die al enige jaren aan de medische beroepen worden geleverd. "We hebben geanalyseerd wat de verschillen zijn tussen de medische wereld en de financiële dienstverlening. Het voordeel bij het intermediair is dat er geen vaste verrichtingencodes bestaan. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen abonnementen en uurtarieven, maar de tarieven zijn in principe vrij. Het kernproces van onze diensten sluit een op een aan bij de behoeften", denkt De Jong.
 De werkwijze bij Fa-med is vrij helder: "De klant levert een bestand aan met gegevens. Aan de hand daarvan betalen wij de te factureren kosten alvast aan de tussenpersoon. Indien gewenst kunnen wij facturen leveren met logo van het desbetreffende bedrijf. Vervolgens verzorgen wij het debiteurenbeheer als klanten niet tijdig betalen. Het intermediair heeft aan de eigen facturen dus nauwelijks werk." De declaraties kunnen in diverse formaten worden aangeleverd. "Desnoods handmatig", aldus De Jong. Met Ellen4biz, een bedrijf dat online accountantsdiensten levert, is een overeenkomst gesloten. "Voor maximaal € 2.500 per jaar kan de volledige boekhouding worden uitbesteed. De kosten hangen onder meer af van de keuze om het betalingsrisico wel of niet over te dragen."
 
Eigen portaal
Voor Fa-med was het optuigen van een proces voor het intermediair niet veel meer dan het kopiëren van de werkwijze voor de medische beroepen. "Alleen de terminologie die in de correspondentie wordt gebruikt, is anders." Voor het intermediair is een eigen portaal ontwikkeld op de site van Fa-med. "Gebruikers kunnen profiteren van onze schaal. Wij kunnen aan twee kanten voorfinancieren: versneld de ingezonden facturen betalen en debiteuren in termijnen laten betalen."
 
Concurrentie
Fa-med gaat met onder meer CAK (Factua) concurreren op het gebied van factureringsdiensten aan het intermediair. Volgens De Jong onderscheidt zijn bedrijf zich door de klantgerichtheid. "Wij zien onszelf niet als een incassobureau. Als wij onzorgvuldig met de klant omgaan, wordt hij boos op het intermediair. Wij gaan geen dreigbrieven sturen of sms'jes met herinneringen. Dat geeft de verzekerde een naar gevoel. Het duurt misschien wat langer, maar de relatie met de tussenpersoon blijft in stand. Bovendien weten wij hoe je met particulieren moet omgaan aan de telefoon. Wij verwerken 5 à 6 miljoen nota's per jaar. Wij zijn wat softer, maar je moet nu eenmaal rekening houden met de klant. Dat betaalt zich op termijn terug."
 
Omdat Fa-med nog niet bekend is met de intermediairmarkt, is met De Goudse een overeenkomst gesloten. Die biedt de diensten van Fa-med straks aan het intermediair. "Wij willen vooral weten welke tussenpersonen geschikt zijn voor factoring. Daar kan een verzekeraar wat over zeggen."

Reageer op dit artikel