nieuws

DNB volhardt in standpunt over serviceabonnement

Archief

De Nederlandsche Bank (DNB) blijft serviceabonnementen die assurantiekantoren sluiten met klanten zien als een vorm van verzekeren, waarvoor een vergunning nodig is. Althans, als belangenbehartiging bij een schadegeval tot de omschreven dienstverlening hoort, wat bij de meeste serviceabonnementen het geval is. Het verrichten van administratieve handelingen bij een schadeclaim staat de toezichthouder wel toe. “Dat is inhoudelijk namelijk van marginale betekenis.”

DNB volhardt in standpunt over serviceabonnement

DNB komt op korte termijn met een herzien standpunt naar buiten, nadat in april de omstreden stelling was betrokken dat een serviceabonnement in veel gevallen moet worden gezien als rechtsbijstandverzekering. Enkele assurantiekantoren die hun abonnement aan DNB hadden voorgelegd, hebben echter vorige week individueel al antwoord gehad.
In die brieven trekt DNB herhaaldelijk de vergelijking met onderhoudsabonnementen op bijvoorbeeld een CV-ketel. "Een abonnement kan, maar hoeft niet te kwalificeren als een verzekering", stelt de toezichthouder. Zo moet een intermediair geen zaken beloven die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onzeker zijn. Een tussenpersoon kan het oordeel 'verzekering' ook vermijden door het abonnement te beperken tot prestaties die een louter administratief karakter hebben, zodat geen sprake is van het verzekeringscriterium 'een verbintenis tot uitkering'.
Als voorbeeld van wat niet mag, stelt DNB "in geval van schade ten behoeve van cliënt in discussie treden met de verzekeraar over de dekking en/of de omvang van de schade". Die handeling mag wel worden verricht als provisie (mede) de beloningsvorm is.

Reageer op dit artikel