nieuws

De Leeuw niet bang voor provisieverbod

Archief

Vertrouwen herwinnen

Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot intermediairbedrijf met twaalf vestigingen, circa honderd medewerkers en een sterke naamsbekendheid in de regio Bollenstreek, Leiden, Alphen aan den Rijn en Haarlemmermeer.
Naast assurantiën bevat De Leeuw Adviesgroep nog een makelaardijtak, een volmachtportefeuille en het hypotheekbemiddelingscentrum Hypotheekcentrum West Nederland. "Dit heeft zich bewezen als een ijzersterke combinatie. Het heeft ons door moeilijke tijden heen geholpen", aldus Bloemert. Ook de nieuwe ontwikkelingen ziet het intermediairbedrijf vol vertrouwen tegemoet met de koers die altijd is gevaren. De Leeuw: "De verzekeringsmarkt kan niet bij het oude blijven. Er is te veel gebeurd. Er zijn te veel excessen die niet meer zijn goed te praten. De publieke opinie is slecht: de waardering van de consument en de wetgever voor onze branche is tot het nulpunt gedaald. Daarom moet het wel anders. We moeten het vertrouwen herwinnen en werken aan een nieuwe financiële sector die het aanzien waard is."
 
Tijdsgeest
Bloemert realiseert zich dat De Leeuw zich in het verleden ook heeft bezondigd aan de riante beloningen. "Ik wil niets goedpraten, maar je moet het wel afzetten tegen de tijdgeest. Zo ging het gewoon. In die tijd lagen onze kosten ook veel hoger en viel het niet eens echt op. Maar achteraf bezien, hadden we ons best kunnen afvragen wie het uiteindelijk allemaal betaalde en dat is dus de consument."
Of de oplossing zit in het provisieloos aanbieden van adviesgevoelige producten, daarover heeft Bloemert wel zijn twijfels. Hij had liever gezien dat de overheid ervoor had gekozen om de provisie op adviesgevoelige producten te maximeren, net zoals nu bij schade gebeurt. "Zo'n oplossing is ook kostentransparant en het is betaalbaarder. Nu moet de klant alle kosten meteen in het begin betalen. Dat is niet voor iedereen weggelegd."
 
Duidelijkheid
De voorstellen van De Jager raken de eenvoudige adviesproducten vooralsnog niet. Bij De Leeuw Adviesgroep is de impact daarom beperkt, want de schadeportefeuille is goed voor 80% van de assurantie-omzet.
Toch is het assurantiekantoor klaar voor een provisieloos tijdperk. Bloemert: "Met onze hypotheektak en pensioenadviesbureau kunnen we zo op uurbasis gaan werken. Dat doen we nu deels al. De discussie speelt natuurlijk al jaren. Het heeft er bij veel collega's toe geleid dat zij bang zijn om inkomsten te verliezen. Maar de noodzaak om echt iets te veranderen was er niet. Nu is die er wel en wat ons betreft gaat de regeling al op 1 januari 2011 in, in plaats van pas over twee jaar."
Het intermediairbedrijf wil vooral graag duidelijkheid. "Het gaat er toch een keer van komen en het provisieverbod valt niet uit de lucht. We willen als bedrijf graag verder. Dat kan pas echt als we weten waar we aan toe zijn. De meeste verzekeraars zijn ook al zo ver dat ze een provisieloos product aanbieden. Een groot probleem is nu nog de onduidelijkheid over onder andere de btw, de assurantiebelasting, de fiscale aftrekbaarheid van de premie en het wel of niet mogen voeren van abonnementen. Hierover moet de regering nog een beslissing nemen. De keuze die ze daarin maakt, heeft grote gevolgen voor de consument en dus ook voor de toegankelijkheid van een advies. Is de betaalde premie straks niet meer aftrekbaar, dan moet de klant dus dieper in de buidel tasten om advies te krijgen", licht De Leeuw toe.
 
Stunttarieven
Het intermediairkantoor is er dus nog niet van overtuigd of het provisieloze tijdperk voor complexe producten het antwoord op het negatieve sentiment is. Bloemert: "We hebben onze twijfels of dit echt dé oplossing is voor een eerlijk en onafhankelijk advies. De tijd zal het uitwijzen. Advies is een breed begrip. Je kunt het brutoverhaal uitleggen, maar ook het nettoverhaal. Je kunt kijken naar alleen de hypotheekkosten, maar ook de andere uitgaven voor het levensonderhoud meenemen. Straks zullen er vast weer hypotheekbemiddelaars zijn die stunten met de tarieven. Die kiezen dan voor een veel lagere kostprijs met een andere opzet van advies." Hij verwacht dat de consument aan de onderkant van de markt hier de dupe van wordt.
Mocht het zo ver komen dat er ook een provisieverbod op eenvoudige producten ingevoerd wordt, dan is het advieskantoor ook hier op voorbereid. "Sinds januari wennen al onze medewerkers aan het werken met een urenregistratieprogramma. Ze hebben ook allemaal een tarief. Dus als het moet, kunnen we voor het hele bedrijf op uurfacturen overgaan", licht De Leeuw toe.
 
Selecteren
Ondanks de nodige scepsis over de realisatie van de beoogde verbeterde advieskwaliteit, zijn de beide directeuren er wel van overtuigd dat de rol van en de samenwerking met verzekeraars verandert. De Leeuw: "De warme band tussen verzekeraar en intermediair is al lang weg. De verhoudingen zijn veel zakelijker geworden. In het nieuwe tijdperk is de kwaliteit van de dienstverlening van de verzekeraar voor ons van doorslaggevend belang: niet alleen de kwaliteit van het product, dus een product dat goed aansluit bij de wensen van de klant, maar ook het op orde hebben van de processen. Dat de standaardzaken gewoon eens in één keer echt goed gaan.
De Leeuw Advieseigenschappen gaat verzekeraars gaan selecteren op hun werkwijze. Misschien zijn sommigen wel iets duurder. Maar dat mag, als daar tegenover staat dat zij hun zaken voor de klant goed geregeld hebben. Service en afspraken nakomen, dat is straks heel belangrijk om onderscheidend te kunnen zijn. Wij zien de verzekeraars als een nieuw inkoopkanaal."
 
Bestaansrecht
Het advieskantoor twijfelt niet aan het bestaansrecht van het intermediair en vreest de concurrentie van direct writers en banken niet. Bloemert: "Het is straks niet anders dan het nu is. Een klant die bij een bank of direct writer koopt, heeft dus zelf al besloten dat hij een product van die dienstverlener wil."
De Leeuw voegt daaraan toe dat niet iedere consument een prijskoper is. "Wij richten ons vooral op relaties die kiezen voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En die zijn er nog voldoende. In 2005 hebben we een nieuwe vestiging in Leiden geopend, waar klanten vanuit de kennismaking met onze makelaardij en onze hypotheekbemiddeling naar binnen kunnen lopen om hun verzekeringszaken te laten regelen. Dit levert ons een continue aanwas van nieuwe klanten op."
"Al met al vermoed ik, een beetje afhankelijk van de grootte van het verzekeringspakket, dat zij bij ons niet veel duurder uit zijn dan met zelf shoppen op internet."
 
Overnames
De Leeuw ziet in de toekomst ondanks nieuwe richtlijnen en het slechte economische getij nog ruimte voor nieuwe overnames. "Dit soort periodes wisselen elkaar af. Voor de volmacht hadden we volume nodig. We hebben toen veel portefeuilles overgenomen. Daarna was het weer tijd om interne rentabiliteit op orde te krijgen: het is tenslotte wel de bedoeling om ook aan het nieuwe volume te verdienen. We hebben ons toen geconcentreerd op autonome groei."
"Rond de eeuwwisseling hebben we nog wel kantoren overgenomen, maar daarna was het weer een tijdje rustig op dat gebied. Nu ligt de focus op autonome groei. Daar is zeker nog ruimte voor. Per locatie is de portefeuilleverdeling over de activiteiten makelaardij, verzekeringen en hypotheken niet hetzelfde. Dit houdt in dat er dus per locatie nog groei mogelijk is. Tegelijkertijd realiseren we ons dat wij goed op de nieuwe ontwikkelingen zijn voorbereid, maar veel intermediairs niet. We verwachten een grote consolidatiegolf. Dat houdt in dat er de komende tijd nieuwe overnamekansen ons pad zullen kruisen en daar staan we open voor."
 
Wim de Leeuw (48) en Terry Bloemert (44) leiden samen De Leeuw Adviesgroep. De Leeuw heeft in 1991 het stokje van zijn vader overgenomen. Bloemert kwam daar in 1999 bij. De Leeuw heeft na het verlaten van de schoolbanken altijd bij zijn vader in het bedrijf gewerkt en er talloze functies vervuld. Bloemert was geen onbekende in het verzekeringsvak. Hiervoor vervulde hij functies als Verkoopleider bij Reaal Verzekeringen en adviseur bij RVS. In zijn vrije tijd is De Leeuw actief als voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Issoria en is hij enthousiast supporter van ZZ Leiden Basketball. Als vinoloog verdiept hij zich graag in goede wijnen. Bloemert heeft de laatste jaren veel tijd gestoken in zijn studie bedrijfskunde. En uiteraard in zijn gezin met twee jonge dochters. Daarnaast is hij druk met zijn lidmaatschap van Adfiz en diverse ondernemersverenigingen. In zijn vrije tijd kun je hem op de golfbaan vinden.

Reageer op dit artikel