nieuws

De Jager wil naast provisieverbod normen voor fee-beloning

Archief

Minister De Jager (Financiën) wil naast een verbod op provisie voor complexe financiële producten ook aanvullende normen vaststellen voor de beloning van intermediairs op basis van vaste bedragen of uurtarieven. Daarmee moet worden voorkomen dat klanten alsnog buitensporige vergoedingen betalen. Aanvullend beleid moet excessen tegengaan.

De Jager wil naast provisieverbod normen voor fee-beloning

Dat schrijft de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de provisieregelgeving. De Jager denkt aan een open norm voor andere beloningsvormen dan provisie. "De norm stelt dat adviseurs beloningen in rekening brengen die in een redelijke verhouding staan tot de aard en reikwijdte van de geleverde dienstverlening."
Verder wil De Jager de regels voor het bewaren van gegevens voor adviseurs aanscherpen en vindt hij een gelijk speelveld tussen intermediair, bankadviseurs en direct writers ook belangrijk: "Door de invoering van een provisieverbod zal dit onder druk komen te staan."
Hij denkt aan aanvullende maatregelen om de toegevoegde waarde van onafhankelijk advies duidelijk te maken. "Overigens zal in het zuiver marktmodel de brutoprijs van producten van direct writers logischerwijs verschillen van de nettoprijzen van producten die via een adviseur/bemiddelaar geadviseerd worden."

Reageer op dit artikel