nieuws

‘Correctie zorgkosten achteraf beperkt concurrentie verzekeraars’

Archief

Het afbouwen van financiële vergoedingen die zorgverzekeraars achteraf ontvangen, kan helpen om de dienstverlening aan verzekerden te verbeteren; zij worden daarmee financieel verantwoordelijk voor hun zorginkoop, zo stelt het Centraal Planbureau (CPB). Bovendien verbeterd dat de concurrentie.

‘Correctie zorgkosten achteraf beperkt concurrentie verzekeraars’

Ziektekostenverzekeraars krijgen van de overheid vooraf een compensatie voor verschillen in de verzekerdenportefeuille. Doel is om daarmee risicoselectie te voorkomen. Daarnaast is er ook een nacalculatie. "Het onderzoek wijst uit dat de nacalculaties nadelig uitwerken op de doelmatigheidsprikkels voor de zorgverzekeraars." Voor een kleine verzekeraar komt van de extra zorguitgaven 74% voor eigen rekening; de rest wordt gedragen door de overheid of via onderlinge verevening met andere zorgverzekeraars. Een grote zorgverzekeraar draagt zelf gemiddeld 54% van de extra zorguitgaven. Afbouwen van de correcties achteraf zorgt volgens het CPB voor "een gezondere vorm van concurrentie, met toegenomen doelmatigheidsprikkels voor verzekeraars".

Reageer op dit artikel