nieuws

Commissie WFD/WFT wil naar Den Haag

Archief

De Commissie WFD/WFT wil met sympathisanten richting Den Haag om minister De Jager (Financiën) te weerhouden van zijn voornemen om provisie te verbieden. De commissie is daar “pertinent tegen”.

Commissie WFD/WFT wil naar Den Haag

"Als er aanleiding is om de markt op onderdelen te willen zuiveren door een provisieverbod van mogelijke excessen, dient de oorzaak te worden bestreden of te worden weggenomen. Een provisieverbod is geen oplossingsrichting maar slechts symptoombestrijding."
De commissie vindt dat een provisieverbod de maatschappelijke functie van het intermediair belemmert. "De commissie wil graag van u weten of u bereid bent mee de barricaden op te gaan om de politiek ervan te overtuigen dat deze voorgenomen regelgeving geheel onwenselijk is. Wij willen ook graag weten of u bereid bent om gezamenlijk met ons naar Den Haag op te trekken om de minister hierover te horen", schrijft voorzitter Edwin Herdink aan het intermediair.

Reageer op dit artikel