nieuws

Commissie WFD/WFT wil demonstreren in Den Haag

Archief

‘Verbod is slechts

 

bestrijden van

 

symptomen’

 

De Commissie WFD/WFT wil met sympathisanten richting Den Haag om minister De Jager (Financiën) te weerhouden van zijn voornemen om provisie te verbieden. De commissie is daar "pertinent tegen".

 

"Als er aanleiding is om de markt op onderdelen te willen zuiveren door een provisieverbod van mogelijke excessen, dient de oorzaak te worden bestreden of te worden weggenomen. Een provisieverbod is geen oplossingsrichting maar slechts symptoombestrijding."

 

De commissie vindt dat een provisieverbod de maatschappelijke functie van het intermediair belemmert. "De commissie wil graag van u weten of u bereid bent mee de barricaden op te gaan om de politiek ervan te overtuigen dat deze voorgenomen regelgeving geheel onwenselijk is. Wij willen ook graag weten of u bereid bent om gezamenlijk met ons naar Den Haag op te trekken om de minister hierover te horen", schrijft voorzitter Edwin Herdink aan het intermediair.

 

Adfiz

‘Grote broer’ Adfiz plant geen manifestatie, maar laat de steun voor de voorstellen van De Jager afhangen van de invulling van de door hem geformuleerde randvoorwaarden. Daarnaast wil Adfiz fiscale neutraliteit: bij directe beloning moet helderheid worden geboden over btw, assurantiebelasting en eventuele fiscale aftrekbaarheid.

 

Op de tweede plaats moet de abonnementendiscussie met DNB worden opgelost,vindt Adfiz, ofwel door verandering van de zienswijze van de toezichthouder ofwel door wijziging van de wet.

 

Randvoorwaarden zijn verder onder andere behoud van provisie voor schade- en zorgverzekeringen, ruimte voor administratieve vergoeding van de aanbieder voor de adviseur, ruimte voor ‘meefinancieren’ van de klantbeloning in de premie, beter onderscheid voor de consument tussen onafhankelijke en gebonden adviseurs, meer gewicht en betere regulatie voor het dienstverleningsdocument, de mogelijkheid voor de AFM om op te treden tegen excessieve fees, uitbreiding van de bewaarplicht voor adviseurs, verlaging van de administratieve druk door vereenvoudiging van de regels en ten slotte voldoende tijd voor uitwerking en implementatie.

 

FFP

Financieel-plannersvereniging FFP maakt zich net als de OVFD en Adfiz zorgen over de kosten voor de klant. De FFP stelt zelfs dat de consument het dubbele gaat betalen voor financieel advies als provisie voor complexe producten verboden wordt. Voorzitter Henk Duthler pleit daarom voor het fiscaal aftrekbaar en btw-vrij maken van alle kosten van financieel advies. Duthler vermoedt dat minister De Jager van Financiën met het voorgestelde provisieverbod geld wil verdienen: "Daarmee houdt hij zomaar _ 700 mln per jaar op zak". Hij baseert zijn berekening op het gegeven dat advies op fee-basis in tegenstelling tot provisie niet fiscaal aftrekbaar is en dat de klant 19% btw betaalt over een adviesnota. Dat scheelt volgens Duthler _ 500 mln aan belastingteruggaven en brengt _ 200 mln aan extra btw op. "Dat bedrag moet terugvloeien naar de consument om daarmee het noodzakelijke financieel advies betaalbaar voor hem te houden."

 

Een advies van _ 3.000 zal de klant (inclusief btw) _ 3.600 gaan kosten, terwijl hij nu met fiscaal voordeel _ 1.800 kwijt is, berekent Duthler. "Wij bepleiten daarom dat in het voorstel van De Jager wordt opgenomen dat de kosten voor financieel advies aftrekbaar zijn van de belasting en vrijgesteld van btw."

 

Consumentenbond

"Het verbod op provisies voor ingewikkelde financiële producten is een stap in de goede richting", zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. Maar de bond acht aanvullende regelgeving nodig om misstanden in de financiële sector te voorkomen. Daarbij moet toezichthouder AFM een grotere rol krijgen.

 

De Autoriteit Financiële Markten moet consumenten "meer garanties bieden voor een werkelijk onafhankelijk en kwalitatief goed financieel advies", vindt de Consumentenbond. "Voor deze garantie zijn meer wettelijke maatregelen nodig dan alleen het verbod op provisies."

 

De Consumentenbond zegt, net als de AFM, signalen te ontvangen van onredelijk hoge kosten "die sommige adviseurs aftroggelen bij klanten". Naast wettelijke mogelijkheden om prijsexcessen aan te pakken moeten financieel adviseurs die niet integer handelen sneller gepakt en gestraft worden, vindt de belangenclub. "Een landelijke openbaar personenregister voor iedereen in de financiële sector die contact heeft met klanten, is daarvoor hard nodig. Adviseurs en medewerkers van aanbieders die de fout ingaan, worden dan geschorst of permanent verwijderd uit het register."

 

mln per jaar op zak."

Reageer op dit artikel