nieuws

Commissie WFD/WFT houdt vast aan provisie

Archief

De commissie WFD/WFT, dit jaar opgericht als belangenbehartiger voor het intermediair, blijft vasthouden aan provisie als beloningsvorm voor zowel levens- als schadeverzekeringen omdat de consument daarbij optimaal toegang houdt tot financiële diensten. “De consument is door de huidige wet- en regelgeving goed beschermd, perverse prikkels en excessen behoren reeds tot het verleden.”

Commissie WFD/WFT houdt vast aan provisie

Een verbod op provisie noemt de commissie "disproportioneel" en doet afbreuk aan het solidariteitsprincipe. "De consument heeft geen aantoonbaar voordeel bij een provisieverbod en verdergaande transparantie." Eerst moet de werking van de BGFO-wetgeving worden afgewacht; een evaluatie daarvan zou pas in 2015 moeten plaatsvinden, zo vindt de commissie. "De hoogste prioriteit die nu dient te worden gegeven, is het creëren van rust, een gelijk speelveld tussen banken/verzekeraars en intermediair en een verbod op execution only bij complexe financiële producten", aldus voorzitter Edwin Herdink (links op de foto).
Handhaving van het provisiemodel komt de keuzevrijheid ten goede, aldus de commissie. "Een eenzijdig beloningsmodel zoals het Verbond van Verzekeraars graag wettelijk verankerd wil zien, is in strijd met de vrije marktwerking." Adviseur en klant kunnen met de huidige modellen prima uit de voeten om de beloning te bepalen. "Het instemmen met een gedeeltelijk provisieverbod is impliciet aangeven dat je uit angst voor mogelijke politieke besluitvorming al op voorhand het vraagstuk uit handen geeft", zo deelt de commissie een sneer uit aan Adfiz.

Reageer op dit artikel