nieuws

Beroepsaansprakelijkheid ICT uitgebreid bij Chubb

Archief

Chubb heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven uitgebreid met een dekking voor eigen schade die de verzekerde lijdt en een volledige dekking voor termijnoverschrijdingen.

 

Chubb claimt de eerste verzekeraar in Nederland te zijn die deze risico’s dekt. Onder eigen schade wordt verstaan: de terugbetaling van ontvangen bedragen voor geleverde diensten en/of producten bij wanprestatie.

 

Ook nieuw in de polis zijn een dekking voor het niet kunnen nakomen van garantieverplichtingen en voor inbreuk op intellectueel eigendom.

 

Verder ontbreekt het zogeheten foutenbegrip. Het risico dat een schade wellicht niet uitbetaald wordt, omdat een fout moeilijk tot niet aantoonbaar blijkt, is hiermee van de baan. Ook worden verzekerden niet verplicht hun leveringsvoorwaarden te hanteren. De verzekeringsdekking loopt hierdoor geen gevaar als ICT-bedrijven de algemene leveringsvoorwaarden van klanten accepteren.

 

Reageer op dit artikel